Ambisiøst mål om pedagoger i barnehagen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ambisiøst mål om pedagoger i barnehagen

– Ved å sette seg et hårete mål om 50 prosent pedagoger innen 2020 har Sola vært en foregangskommune, mener virksomhetsleder Jorunn Gilje Blomvik i Tjelta barnehage.

Sammen med Tom Ove Eskeland, Marit Asmarvik Klepp og Inger Lise Andersen har de uttalt seg til Solabladet om den nye pedagognormen som blir gjeldende fra 1. august i år. De er alle medlemmer av Skolelederforbundet.

Virksomhetslederne understreker betydningen av fagutdanning og kompetanse i barnehagen: – Det er klart at vi skal ha nok ansatte som skal være sammen med barna til enhver tid. Sikkerhet og trygghet for barna er det viktigste for oss. Men det er også viktig at de ansatte er i stand til å se hvert enkelt barn og behovene det har. Den kompetanse har de som er fagutdannede. Det er feil å si at «alle kan jobbe i barnehage», understreker Andersen i sin uttalelse til bladet.

I Sola satser de på at alle virksomhetslederne skal ha styrerutdanning på 30 studiepoeng innen 2020, og har også som mål at alle assistenter på sikt skal ha faglig utdannelse som barne- og ungdomsarbeider.

– Vi vet at det er positivt å være en del av et fagmiljø. Det er viktig for mange når de søker jobb at de kommer til et faglig miljø. Det er også lavere sykefravær i barnehager hvor utdannings-nivået er høyere, påpeker Asmarvik Klepp og Eskeland i intervjuet med Solabladet.

 (Artikkelen ble først publisert i bladet Skolelederen)