Å skylle ut eleven med badevannet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Å skylle ut eleven med badevannet

Av Stig Sægrov, leder i Skolelederforbundet Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 

I forbindelse med fylkessammenslåingen har den nye fylkeskommunen igangsatt en kombinasjon av sentraliseringstiltak og innsparinger som kan få store konsekvenser for elevene våre i videregående skole. Viktige administrative stabs- og støttefunksjoner skal nå flyttes vekk fra de enkelte skolene og løses sentralt. Våre skoler i Vestfold og Telemark har hatt litt ulik organisering fram til sammenslåingen. Skolene i Vestfold har vært organisert med støttefunksjoner ute på skolene - Telemark med dette sentralt på Fylkeshuset i Skien. Det er utarbeidet et sentraliseringsdokument som har fått det misvisende navnet «Krafttak for Grønn omstilling», hvor det er bestemt hvordan skolene skal organiseres og hva som skal være hvor.

SENTRALISERING AV funksjoner er i seg selv hverken en god eller dårlig løsning. Det som betyr mest er hvordan slike prosesser blir kjørt, og om resultatet blir et løft for elevene våre. Det som er sikkert er at når fylkeskommunen ved et pennestrøk endrer så mange sentrale funksjoner, og plutselig tar ressurser og autonomi vekk fra tidligere velfungerende skoler, så løper man en risiko for at nettopp elevene blir skadelidende.

VÅR STØRSTE innvending mot denne prosessen er måten den nå gjennomføres på. De drøftingsmøtene som vi i fagforeningene har blitt kalt inn til underveis, har ikke egentlig vært drøftingsmøter. De har vært informasjonsmøter. Vi har kun fått lov til å kommentere det som i realiteten allerede har vært ferdigdrøftede vedtak. Vi har ikke hatt noen reell medbestemmelse når det gjelder å finne en god kurs for de store omorganiseringene.

FYLKESKOMMUNEN HAR av en eller annen grunn et fryktelig hastverk. Vi frykter at dette i verste fall kan fører til at utsatte elever, som må følges opp tett av administrasjonen, blir skylt ut med badevannet. Vi har forståelse for at en reduksjon av rammene til skolene vil måtte innebære en omorganisering i en eller annen form. Men det å ikke bli lyttet til, eller tatt skikkelig med på råd når skolene skal strippes for stedbundne ressurser, er ikke i tråd med det vi i Skolelederforbundet kaller godt skoleeierskap. Vi har en forventning om en mer lydhør holdning fra arbeidsgiver fremover som gir oss som kjenner hvor skoen trykker en reell mulighet til å påvirke utviklingen av elevtilbudet i Vestfold og Telemark.

Publisert: 11.03.2020