Å bygge gode klassemiljø krever ressurser
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Å bygge gode klassemiljø krever ressurser

– For å bekjempe mobbing er det ikke nok å sette inn sanksjoner mot de som mobber. Det er minst like viktig at skolen får ressurser til å jobbe med å bygge gode klassemiljø, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

6 prosent av elevene i Norge svarer at de opplevde å bli mobbet i fjor, viser Elevundersøkelsen for 2019.

- I forbindelse med offentliggjøringen av årets tall, mener Skolelederforbundet at Kjersti Owren, mobbeombud i Oslo, kom med kloke betraktninger, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Owren uttalte i forrige uke blant annet følgende til Aftenposten: «Mobbing er et uttrykk for utrygghet. Voksne må være mer opptatt av miljøet og hvordan elevene har det generelt, i stedet for å peke ut mobbere. Hvis vi klarer å skape tryggere skolemiljøer, vil også mobbingen reduseres»

Andre yrkesgrupper må inn

- Dette er vi enige i. Vi har over flere år jobbet aktivt med laget rundt elevene. For å bygge et godt skolemiljø er det viktig å kunne trekke veksler på yrkesgrupper med sosial- og helsefaglig kompetanse, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidere eller sosionomer, sier Johannessen. 

Læreren er først og fremst en undervisningsspesialist, og kan ikke være alene om å skulle ivareta alle sider ved læringsmiljøet, tilføyer han.

En sentral utfordring er ifølge forbundslederen at oppgaver omkring skolemiljø og blir tillagt ledere i skole og barnehage uten at den den nødvendige finansieringen følger med.

- Et eksempel er fjorårets stortingsmelding om tidlig innsats, Tett på, som ikke i stor nok grad tok opp i seg behovet for å styrke ressurstilgangen, sier Johannessen.

Forbundslederen mener dette blant annet kommer til syne i forbindelse med skolens ansvar for å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen, i følge forbundslederen. 

- Vi har en forventning om at regjeringen følger opp med tilstrekkelige ressurser til å ivareta elevene, sier Johannessen.

 Publisert: 12.02.2020