9 av 10 består fag- og svenneprøven
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

9 av 10 består fag- og svenneprøven

Nye tall fra Udir viser at flere får fag- og svennebrev. - Dette viser at elever som får læreplass lykkes med læretiden. De blir dyktige fagfolk som vi er helt avhengige av i fremtiden, sier Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er begeistret for utviklingen. 

– Dette er gode nyheter! Norge trenger flere fagarbeidere. Forrige uke fikk vi tall som viser at flere får læreplass, nå håper jeg flere ungdommer blir inspirert til å velge yrkesfag når de skal søke på videregående denne våren, sier han

Sogn og Fjordane, Oppland og Telemark i tet

I løpet av skoleåret 2017-18 ble det avlagt 27 570 fag- og svenneprøver. Totalt fikk 93 prosent av de avlagte prøvene karakteren bestått eller bestått meget godt.

Andelen som består er høyest på utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon og på service og samferdsel. I Telemark, Sogn og Fjordane og Oppland består 96 prosent av kandidatene. I Oslo får 88 prosent fag- og svennebrev.

– Sammenlignet med skoleåret 2011-12 har antallet fag- og svennebrev økt med 19 prosent. Arbeidet med å skaffe flere læreplasser fortsetter med full kraft. Det er positivt å se at det også har vært en vekst på hele 82 prosent blant de som får fagbrev etter opplæring i skole, sier Sanner.

Antallet nye lærlinger øker

Størst prosentvis økning i antallet nye lærlinger ser vi i Finnmark. Her har antallet læreplasser økt med 75 prosent siden 2012. I 2018 er det Trøndelag og Rogaland som har flest nye lærlinger, begge med over 2 600 nye lærlinger.

Siden 2012 har antall lærebedrifter med lærling økt med 18 prosent. Samtlige fylker har hatt en økning. I Finnmark har antallet lærebedrifter med lærling økt med nesten en tredjedel (32 prosent). Sogn og Fjordane og Oslo har også hatt en stor prosentvis økning i antall lærebedrifter med lærling.

1 av 4 bedrifter mangler læring

– Til tross for at antallet lærebedrifter med lærling har økt de siste årene, er det fortsatt 1 av 4 godkjente lærebedrifter som ikke har lærling. Det er for dårlig. Vi har økt lærlingtilskuddet syv ganger, med totalt 21 000 kroner per kontrakt siden 2013. Vi har innført krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud og har blant annet sørget for at det offentlige tar inn flere lærlinger. Næringslivet som ønsker faglært dyktig arbeidskraft må også investere i lærlinger, sier Sanner.

Skolelederforbundets leder er enig med Sanner i dette.

 -  Utfordringen for yrkesfag er ikke først og fremst gjennomføring av læretiden. Hovedproblemet er at ikke alle får læreplass. Det at én av fire godkjente lærebedrifter mangler lærling må bedres, sier han.