8 000 voksne skal få opplæring i grunnleggende ferdigheter
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

8 000 voksne skal få opplæring i grunnleggende ferdigheter

Regjeringen deler ut 166 millioner kroner for at voksne skal få tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk.

- Over 400 000 voksne i Norge har svake grunnleggende ferdigheter i lesing. Enda flere i regning og IKT. Når arbeidslivet da stiller strenger krav til kompetanse så må vi sørge for at enda flere får den opplæringen de trenger for å kunne stå i jobb. Det er en investering i enkeltpersoner vi som samfunn også er tjent med, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Trøndelag, Viken og Oslo får mest penger

Ordningen blir forvaltet av Kompetanse Norge og pengene går til 856 kurs. Det er virksomheter i Viken, Oslo og Trøndelag som får mest i støtte. Mesteparten går til ulike virksomheter, mens en del av pengene går til frivillige organisasjoner.

Siden 2006 har i underkant av 100 000 voksne deltatt i opplæring gjennom Kompetansepluss-ordningen.

På denne lenken til Kompetanse Norge sine hjemmesider finner dere en oversikt over hvem som har fått tildelt midler fra Kompetansepluss.