-Lied har lyttet til våre innspill om ledelse
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

-Lied har lyttet til våre innspill om ledelse

En rapport fra Liedutvalget om styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring publiseres i dag 10. desember. - Utvalget har vært lydhøre for våre innspill, sier Skolelederforbundets representant i referansegruppen. 

Skolelederforbundets representant i referansegruppen for utvalget, Alf Bjørge Aschim, beskriver en god prosess frem til rapportleveringen - Referansegruppen har hatt veldig god dialog med utvalgsleder og med utvalget for øvrig, både gjennom referansegruppemøtene, men også gjennom Innspillskonferansen i juni og Digitaliseringsseminaret i september, sier Aschim.

På Liedutvalges egne nettsider vil du i løpet av dagen få tilgang på rapporten.

- Utvalget vært lydhøre for våre innspill omkring skoleledelse, hvilke andre lands utdanningssystemer vi bør se på for å kunne utvikle den norske skolen videre, men også andre sider ved det som skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for den videre prosessen, forklarer Aschim.

Vår representant påpeker i tillegg at en positiv sideeffekt av Lied-utvalgets arbeid så langt, er at det er nedsatt en gruppe som skal se på eksamensordningen etter mange og tydelige innspill i forbindelse med dette på Innspillskonferansen i juni.