"Derfor meldte jeg meg inn i Skolelederforbundet"
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

"Derfor meldte jeg meg inn i Skolelederforbundet"

Rektor Tore H. Wetting meldte seg nylig inn i Skolelederforbundet. Les hva som fikk ham til å bestemme seg.  

«Jeg ønsket å bli ivaretatt av en organisasjon som ikke hele tiden forteller oss ledere hvordan vi skal gjøre jobben vår.  Jeg har jobbet som lærer i 32 år, og har vært leder de siste åtte årene. Inntil nylig var jeg medlem i et forbund som organiserer både ledere og lærere. I lengden ble det problematisk for meg.  

Da jeg var på ledersamlinger arrangert av forbundet opplevde vi ledere ofte å få «pekefingeren» rettet mot oss som ledere.  «Dette må dere ledere gjøre». «Dette er dere for dårlige på». Jeg har ikke behov for et forbund som har fokus på at vi ikke gjør en god nok jobb. En fagforening skal ivareta våre interesser.

Det har vært utfordrende å delta på samlinger der jeg ikke har opplevd at jeg har blitt ivaretatt som leder. Det skolefaglige innholdet kunne være godt, men det handlet i alt for liten grad om hva forbundet kunne tilby meg. Mitt gamle forbund hadde alt for lite fokus på våre rettigheter som ledere og hva vi kan få av støtte. 

 

Nå ser jeg frem til å bli godt ivaretatt av et forbund som jobber for en bedre skole gjennom å ivareta og støtte oss skoleledere."

 

Nysgjerrig på hvilket tilbud vi kan gi deg som leder?

 

Interessert i å melde deg inn?

 

Har du spørsmål om Skolelederforbundet? Kontakt kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen på telefon 482 05 607 eller e-post mmo@skolelederforbundet.no