- Viktig at vi får lokal frihet til å løse gjenåpningen på best mulig måte
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Viktig at vi får lokal frihet til å løse gjenåpningen på best mulig måte

Skolene gjenåpnes neste uke. - Nå må det ikke skapes en forventning blant foreldre og barn til at det blir full drift som normalt fra mandag uansett hvor man bor. Mange skoler mangler både plass og bemanning til at alle trinn kan være på skolen samtidig, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

Publisert: 07.05.2020


I dag kunngjorde regjeringen at skolene skal gjenåpnes for alle trinn fra 11. mai, og senest være åpnet innen 15. mai. Kommunene gis fleksibilitet til å finne lokale løsninger som passer med de ressursene man har til rådighet.

- Regjeringen har gjennom sin beslutning erkjent at det ikke er realistisk med en full gjenåpning med fysisk opplæring på skolen for alle trinn samtidig. Vi er glade for at kommunene og skolene gis handlingsrom til å løse dette på best mulig måte, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Han er klar på at mange elever nok vil være nødt til å veksle mellom hjemmeundervisning og undervisning på skolen i lang tid fremover. Redusert lengde på skoledagen, skole annenhver dag, og bruk av alternative skolelokaler vil nok også prege tilbudet noen stede. Dette for å kunne gi alle et tilbud på skolen under de gjeldende smittevernreglene. 

Forbundslederen er tydelig på at skolene fortsatt mangler de nødvendige ressurser til å etterleve de kravene som smitteveilederne setter, og som danner rammen for åpningen.

- Renhold vil fortsatt være et kritisk område der presset vil øke enda mer nå som flere elever og ansatte skal inn i skolen. Selv om både elever og ansatte gjør en innsats med renhold og hygiene, veier ikke dette opp for kravene til økt renhold i veilederen. Det må flere renholdere til for å holde renholdet på et ønsket nivå, sier han.

En kombinasjon mellom undervisning på skolen og hjemmeundervisning vil strekke de tilgjengelige lærerressursene kraftig, men det er nok mangelen på lokaler som for mange vil legge størst begrensninger, tror Johannessen.

Skolelederforbundet mener at overføringene som er gitt så langt fra staten ikke er tilstrekkelige for å dekke de merkostnader som allerede eksisterer, og de som nå vil påløpe for å kunne oppfylle smittevernskravene og samtidig tilby et godt pedagogisk opplegg i barnehage, SFO og skole.

- Vi krever derfor at regjeringen styrker kommuneøkonomien kraftig i revidert nasjonalbudsjett, sier Johannessen.