- Velkomstkurset er veldig relevant
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Velkomstkurset er veldig relevant

 

 

- Som leder er det veldig viktig å bry seg om sine ansatte. Derfor var Skolelederforbundets velkomstkurs i verdsettende ledelse veldig nyttig for meg, sier undervisningsinspektør Sunniva Haugland (29). 


Torsdag 28. mars arrangerte Skolelederforbundets velkomstkurs i verdsettende ledelse for nye medlemmer. Kursholder var Siw Skrøvset (t.v), dosent ved UiT og leder av Tromsø-kullet for den nasjonale rektorutdanningen.

Et av Skolelederforbundets store satsingsområder er å tilby oppdaterte, relevante og spennende ledelseskurs til medlemmene. Det nyeste tilskuddet i kursrekken er altså velkomstkurs i verdsettende ledelse.

Små handlinger – store resultater

- Verdsettingens betydning i ledelse har de siste årene blitt stadig mer påaktet, særlig fordi erfaring viser at selv de små verdsettende ord og handlinger kan bringe store og gode resultater. Vi har fått stadig større sikkerhet for at arbeidsglede og læringslyst øker når ledere er bevisste på og praktiserer verdsettende ledelse i det daglige, sier kursholder Siw Skrøvset.

Kan brukes på den enkelte skole

I kurset fikk deltakerne se nærmere på hva som ligger i begrepet «verdsettende ledelse», og begrunne hvorfor dette har betydning. Mye av tiden ble brukt på å gjennomgå konkrete «verktøy» og ledergrep, som kan brukes på den enkelte skole, for å få til mer verdsettende ledelse i det daglige arbeidet.

- Ønsker å bry meg

Sunniva Haugland (29) fikk nylig sin første lederjobb som undervisningsinspektør ved Gjellerås skole – og er ferskt medlem i Skolelederforbundet. 

- For meg var dette temaet veldig relevant. Jeg er svært opptatt av å sørge for at menneskene rundt meg opplever seg verdsatt og ivaretatt av meg som leder, sier Haugland.

- Jeg har ikke fått tilbud om tilsvarende kurs tidligere, så jeg er veldig fornøyd med dette tilbudet fra Skolelederforbundet, tilføyer hun.

Har du lyst å lære mer om verdsettende ledelse? Husk at alle som melder seg inn i Skolelederforbundet får tilbud om gratis velkomstkurs.