- Skolelederforbundet støtter meg i en presset kulturskolehverdag
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Skolelederforbundet støtter meg i en presset kulturskolehverdag


- Som kulturskoleleder opplever jeg at kulturskolen er under stadig press. Kulturskolene er et forholdsvis ungt skoleslag og «kampen for tilværelsen» i kommunen pågår fortsatt. Jeg ble medlem i Skolelederforbundet fordi jeg trenger noen som støtter meg som leder i denne situasjonen, sier Geir Morten Hansen fra Drammen.

 

 

 

"I Drammen kommune, hvor jeg jobber, er det også flere utfordringer å stå i som leder for kulturskolen. I det store og hele handler dette mye om at kulturskolen må anerkjennes for å være det en faktisk er; en lovfestet kulturskole med en egen nasjonal rammeplan og et eget samfunnsoppdrag. Kulturskolen må tas på alvor!

Nå står slaget i egen kommune om hvordan kulturskolen skal organiseres etter kommunesammenslåingen.  Forslaget fra prosjektrådmannen er at kulturskolen og ung kultur skal bli en virksomhet. Jeg mener kulturskolen bør bli en egen virksomhet, med en rektor som virksomhetsleder.

Jeg mener nemlig at kulturskolen er et eget, fullverdig skoleslag og bør ikke blandes sammen organisatorisk med det øvrige kulturtilbudet kommunen gir til barn og unge. Derfor mener jeg også at kulturskoleledere skal kalles ved sitt rette navn – rektor. Skolelederforbundet har vist at de tar mitt parti i saker som denne. Det setter jeg stor pris på. 

Helt siden jeg meldte meg inn for en måned siden har jeg fått tett og god oppfølging fra forbundet. Jeg har blitt godt ivaretatt, både lokalt i Drammen kommune, men også fra sentralt hold - som har gitt meg tilbud om å delta på relevante fagkurs i ledelse. Lokalt har Skolelederforbundet engasjert seg sterkt i hvordan kulturskolen skal organiseres i ny kommune. Det setter jeg stor pris på."

- Geir Morten Hansen, kulturskoleleder i Drammen