- Skolebibliotekene må prioriteres høyere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Skolebibliotekene må prioriteres høyere

Vi mener at ledere har ansvaret for å etablere et godt samarbeid med flere aktører og yrkesgrupper for å løse sektorens store utfordringer. Gode skolebibliotek og dyktige skolebibliotekarer er en viktig brikke i arbeidet med å løse skolens samfunnsoppdrag. Derfor gir vi vår støtte til Aksjon skolebibliotek, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Skolebibliotekene og bibliotekarene har en viktig oppgave. Gode skolebibliotek med dyktige bibliotekarer med riktig kompetanse støtter skolen i å løse sitt komplekse samfunnsoppdrag. Ett bidrag er å hjelpe til slik at elevene blir gode lesere, i arbeidet med lesing som grunnleggende ferdighet. Ett annet er å skape en arena som bidrar til å fremme trivsel, mestring og motivasjon, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

 Les mer om Aksjon skolebibliotek her (ekstern lenke)

Mange funksjoner

- Bibliotekarene har mange viktige funksjoner. De hjelper elevene å finne frem til bøker som er tilpasset deres interesser og leseferdigheter og slik kan stimulere deres leselyst, tilføyer Johannessen. 

Bibliotekarer har spesialistkompetansen som trengs når elevene leter etter stoff til skoleoppgaver, også digitalt - og spesielt når de skal arbeide med de tverrfaglige temaene. I mediesamfunnet trenger elevene veiledning i kildebruk slik at de utvikler nødvendig digital dømmekraft. Slike oppgaver ivaretas ikke av e-bøker og nettbrett, mener forbundslederen. 

Ofte nedprioritert 

Det trengs mange støttespillere med forskjellig kompetanse i laget rundt eleven og skolen. Skolebiblioteket med sine dyktige bibliotekarer hører til i denne kategorien. Dessverre vet vi at ikke-lovpålagte tjenester har en tendens til å bli nedprioritert, til tross for at tjenestene har avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling, sier Johannessen. 

- Skolelederforbundet mener derfor at skolebibliotekene bør gis høyere prioritet. Forskjellene i tilbud i vårt langstrakte land er stor. Det samme gjelder mellom tilbudene i grunnskole og videregående skole. Opplæringsloven slår fast at elevene skal ha tilgang på skolebibliotek, men den sier ikke noe om omfang og kvalitet. Kanskje det er behov for at Opplæringslovutvalget vurderer denne paragrafen i loven ekstra nøye.