- Skole må bli kritisk samfunnsfunksjon igjen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Skole må bli kritisk samfunnsfunksjon igjen

Innreisenekt for svenske medarbeidere rammer Marker skole i Viken hardt. Elever som trenger spesialundervisning blir skadelidende, opplyser rektor Mona Søbyskogen.

Marker skole er en 1-10-skole med rundt 400 elever i Marker kommune - som grenser til Sverige i øst. Ved månedsskiftet innførte regjeringen de strengeste innreisereglene siden mars 2020. De eneste yrkesgruppene som unntas fra forbundet er de som jobber i samfunnskritiske funksjoner. Skoleansatte defineres per nå ikke som en del av denne gruppen.

 - Vi som bor langs riksgrensen forholder oss i praksis til denne grensen på samme måte som kommunegrenser. Vi har like stor andel medarbeidere som krysser landegrensen som kommunegrensen til og fra jobb, sier rektor Mona Søbyskogen.

- Stor usikkerhet

Per i dag har Marker skole fem ansatte som bor i Sverige. En av disse er leder, tre er lærere og den siste er lærerstudent.  

- Grensependlerne har vært pålagt ukentlige tester og sterke begrensninger på sin fritid i hele perioden. Det er like stor bekymring knyttet til smitte fra nabokommuner i sør, nord og vest som fra Sverige i øst. Dette har skapt stor usikkerhet og uforutsigbarhet fordi informasjonen om innreise har vært inkonsekvent. Frem til nå har de ansatte med norsk statsborgerskap kommet på jobb, men det er varslet at dette også skulle opphøre, sier den opprørte rektoren. 

- Vi har vært lojale 

Søbyskogen sier at skolen har forholdt seg lojalt til smittevern og restriksjoner i kommunen selv om de ikke har hatt smitte knyttet til skolen. Det har ikke vært nødvendig for skolen å sette i gang hjemmeundervisning, da de har hatt både bemanning og rom til å ivareta smittevern da det ble pålagt å gå til rødt nivå nasjonalt.  

Dersom medarbeidere som er bosatt i Sverige ikke får komme på jobb, er det en utfordring å løse fraværet deres med stabile vikarløsninger, forklarer Søbyskogen.

 - Det er paradoksalt om dette nå skal få oss til å vurdere oppstart av hjemmeundervisning slik at vi ender opp med lærere som må "fjernstyre" grupper fra Sverige, sier hun.

Spesialundervisningen lider

Hvilke deler av elevtilbudet lider mest under dette?

- En omdisponering av personale for å dekke opp fraværet av svenske medarbeidere, vil gå utover ikke-lovpålagte styrkingstimer og spesialundervisningen. Avdelingsleder for småskoletrinnet er nektet innreise, så all lederstøtte til dette trinnet er svært begrenset. Kvalifiserte vikarer har vi absolutt ikke fri tilgang på, dessverre, sier Søbyskogen.

Hva bør gjøres for å gjøre for å avhjelpe problemet?

- Vi må videreføre barnehage og skole som samfunnskritisk funksjon. Kunnskapsministeren snakker varmt for åpne skoler for å sikre et godt tilbud til barn og unge. Vi er pålagt å ivareta tilbudet til barna som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner, men dersom våre organisasjoner ikke blir definerte som samfunnskritiske og sikres drift på bakgrunn av dette, er det en utfordring å ivareta et ordinært, for ikke å snakke om utvidet, tilbud i disse dager, tilføyer Marker-rektoren.