- Rektorjobben virker skremmende på mange
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Rektorjobben virker skremmende på mange

Mange kommuner sliter med å få nok søkere når de lyser ut ledige rektorstillinger. Andre skolelederstillinger får jevnt over god søkning. Hvorfor denne forskjellen? Det spør nestleder i Skolelederforbundet, Kjell Olav Mentzoni.

- Mange sier at ansvarsspennet i rektorstillingen er alt for stort i forhold til avlønning, man må håndtere store forventninger både fra arbeidsgiver, foresatte, ansatte og fra politisk hold, sier Mentzoni.

Alt ansvar

Han mener det alltid er rektor som det vises til i enhver sammenheng og som stilles til ansvar når det skjer noe i skolen. Utdanningsdirektoratets lange liste med forventinger og krav til rektor er et klart eksempel på dette, i følge Mentzoni.  

- Jeg mener at det er manglende tilrettelegging av systemet rundt rektor og oppfølging fra arbeidsgiver som gjør at det at det er få søkere til ledige rektorstillinger, sier Mentzoni.

Støttefunksjoner trengs

 Mange mellomledere har nevnt for Mentzoni at det særlig er utfordringene med å ta lederansvar overfor tidligere kollegaer som er avgjørende for at de ikke søker på rektorstillinger.

 - Vi i Skolelederforbundet er det viktig for oss å påpeke behovet for støttefunksjoner rundt rektor, både på skole og kommunenivå, for å få til en god skole for elevene. I praksis betyr dette støtte på det administrative, juridiske og HR-messige plan, sier nestleder Mentzoni.