- Regjeringen må styrke kommuneøkonomien kraftig i revidert nasjonalbudsjett
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Regjeringen må styrke kommuneøkonomien kraftig i revidert nasjonalbudsjett

Uten nødvendige ressurser til kommunene er det ikke mulig å følge dagens smittevernregler i skole og barnehage, mener forbundsleder Stig Johannessen. 

 

Publisert: 07.05.2020


I YS´krav til revidert nasjonalbudsjett har Skolelederforbundet har spilt inn viktigheten av en robust kommuneøkonomi gjennom følgende punkter:
  • For å sikre god kvalitet på offentlige tjenester, kompensere fullt ut for koronorelaterte kostnader og som et instrument for å øke den generelle etterspørslen i økonomien må kommuneøkonomien styrkes betydelig.
  • Kommunenes ekstrautgifter og tap av skatteutgifter i forbindelse med koronakrisen må kompenseres fullt ut.
  • Den gradvise åpningen av skolene vil by på utfordringer. Det vil mange steder være nærmest umulig å åpne for flere trinn uten at skoler og barnehager sikres nødvendige ressurser. Mange skoler og barnehager har allerede tatt i bruk alle tilgjengelige rom. Dersom en ikke tilfører kommunene nødvendige ressurser, vil det ikke være mulig å følge smittevernreglene slik som de foreligger i dag. En åpning for flere barn vil da kreve at en letter på kravene til gruppestørrelse. Da vil en kun trenge å ha et ekstra fokus på god hygiene, både personlig og allment i skolen gjennom et forsterket renhold, avstand osv.
  • Det skal være et lag rundt elev og barn som leveres med kvalitet. Dette laget består av mange mennesker med ulike funksjoner og ansvar som ledere, renholdere, miljøarbeidere, sosiallærere og andre ansatte i tillegg til lærere. Ressursene knyttet til disse funksjonene er under sterkt press.