- Naturlig for meg å være medlem i Skolelederforbundet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Livard Eklo er rådgiver på skoleeiernivå i Steinkjer og ansvarlig for å følge opp en rekke strategier. For han er Skolelederforbundet et naturlig valg av fagforening.

 

Eklo har er vidt spenn av arbeidsoppgaver, som blant annet innebærer ansvar for oppfølging av ressurtildeling til virksomhetene, oppfølging av Kompetanse for kvalitet og fastsetting av lønn for både fagarbeidere og kollegaer. Eklos arbeidsdager er preget av at han yter tett bistand til enhetene.

- Jeg står blant annet ansvarlig for generelle utredninger og saksbehandlig i henhold til drift, for eksempel skoleskyss og bytte av skolekrets, sier Eklo.

GSI-ansvarlig

Overordnede, strategiske oppgaver er også en del av Eklos portefølje.

- Det er mitt ansvar før å følge opp kommunens strategi for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Rapportering i GSI på skoleeiernivå er også min oppgave, sier rådgiveren.

- Hvordan bidrar du og dine kollegaer på rådgivernivå til skoleutvikling i Steinkjer?

 - Vi er som regel med i mange prosesser samtidig som vi bistår med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tiltak som har fokus på utvikling. Vi bistår som støtte til enhetsledere med skolefaglige råd.

- Hva er det mest spennende ved jobben din?

- Jeg har en mangfoldig jobb, og ikke en dag er lik en annen. Jeg får bruke min allsidige bakgrunn i mange prosesser og situasjoner. Møter med mange spennende mennesker på ulike nivå trigger meg spesielt. Det er spennende å være med å påvirke og sette agenda for skolehverdagen til hver enkelt elev i kommunen, uttaler Eklo. 

- Hva er årsaken til at du finner det naturlig å være medlem i Skolelederforbundet som rådgiver?

- Det er naturlig å være medlem av Skolelederforbundet når delegasjonen og arbeidsoppgavene er sterkt knyttet til skoleeier og arbeidsgiver. Skolelederforbundet er en organisasjon med korte kommandolinjer når problemstillinger oppstår, sentralleddet i organisasjonen har god tilgjengelighet, sier Eklo. 

Publisert: 02.10.2019