- Nå har vi et solid faglig grunnlag for nytt programdokument
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Nå har vi et solid grunnlag for nytt programdokument

Denne uken gjennomførte Skolelederforbundet et idéverksted der forbundets forskergruppe og sentrale tillitsvalgte møttes for å starte arbeidet med nytt politisk programdokument.  

Skolelederforbundet har startet en gjennomgang og revisjon av sitt programdokument. Nytt programdokument skal legges frem på landsmøtet i november 2021. Denne uken ble det arrangert et idéverksted der sentrale tillitsvalgte samarbeidet med forbundets forskergruppe. Foredragsholderne har pekt status og utfordringer innen fagfeltet ledelse og arbeidsvilkår i skole og barnehage. Idéverkstedet samlet sentralstyret, fylkesledere og sekretariat over to dager.

Et godt grunnlag er lagt 

- Hensikten med idéverkstedet har vært å starte programdokument-prosessen med et sterkt faglig utgangspunkt. Ved å samle nøkkelpersoner i forbundet ønsket vi å forankre den kommende prosessen på ledernivået i forbundet. Nå har vi et godt grunnlag for å debattere det nye programdokumentet på ulike nivåer i vår organisasjon før landsmøtets behandling, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Oppvekst- og opplæringssektoren er i kontinuerlig utvikling og som ledere må vi være rustet til fremtidige utfordringer, fastslår forbundslederen.   

Stadig større krav til ledere 

- Myndigheter og eiere har, og skal ha høye ambisjoner på sektorens vegne. Konsekvensen er at vi ledere havner i et krysspress mellom mange ulike forventninger. Dette stiller store og til dels nye krav til ledelse. Ledere må kontinuerlig utvikle seg, men de må også få gode arbeidsvilkår som gjør ledergjerningen mulig. Dette må vårt nye politiske programdokument gjenspeile, fortsetter Johannessen, og tilføyer:

-Vår overordnede målsetting for arbeidet med vårt nye programdokument er å skape et politisk grunnlag som skal bidra til at ledere i barnehage og skole får gode rammer og arbeidsvilkår for å utøve god ledelse i sine ulike posisjoner.