- Mer antimobbekompetanse trengs
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Mer antimobbekompetanse trengs

- Vi er ikke fornøyde med at mobbetallene i følge Elevundersøkelsen ikke er redusert fra fjoråret, sier forbundsleder Stig Johannessen.

- Samtidig vet vi at mange gode tiltak foreløpig ikke har rukket å virke maksimalt, som for eksempel den nye mobbeloven, sier forbundslederen.

Johannessen mener at lederne fortsatt må jobbe for å skape skoler der alle elever opplever å høre til, og være en betydningsfull person i fellesskapet. Skoler og barnehager må derfor få tilgang på den kompetansen som trengs for å fremme en mer inkluderende skole, der sosiale prosesser ikke kommer på avveie og utenforskap oppstår.

- Spesielt viktig blir det å tilføye ressurser i form av andre yrkesgrupper med helse- og sosialfaglig kompetanse, som eksempelvis barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Å inkludere disse yrkesgruppene i skolens verktøykasse blir spesielt viktig i forbindelse med oppfølging av nytt regelverk om skolemiljø, implementering av ny overordnet del, og den pågående fornyelsen av læreplaner for fag, sier Johannessen.