- Mellomlederne må gis tid til å lede faglig utvikling
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Mellomlederne må gis mer tid til å lede faglig utvikling

Mange mellomledere mangler tid og handlingsrom til å kunne følge opp og utvikle det profesjonelle fellesskapet i skole og barnehage, mener forbundsleder Stig Johannessen.

- På mange skoler har mellomlederne for mange administrative oppgaver og får ikke nok tid til å lede den faglige utviklingen, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Forbundslederen viser særlig til en studie gjennomført av Kunnskapssenter for utdanningen fra 2018 som viser at mellomledere opplever at de i mange sammenhenger ikke har det nødvendige handlingsrom for å løse sine oppgaver.

- I mange sammenhenger er det slik at mellomlederen, på grunn av for mange ansatte og for stor undervisningsdel, ikke finner tid til å gjennomføre viktige faglige utviklingstiltak. Mange opplever å være bundet opp i vikarhåndtering, administrative gjøremål og andre forvaltningsoppgaver, sier Johannessen.

Det er skoleeiers ansvar å sikre god nok ledelsesressurs på hver enkelt skole, mener Johannessen.

- Du er i realiteten ikke leder hvis du ikke har tilstrekkelig med handlingsrom og tidsressurs til å løse de viktige oppgavene som er forbundet med å utvikle det profesjonelle fellesskapet, sier han.


Er du mellomleder og vurderer å bli medlem i Skolelederforbundet? Her er tre gode grunner til at du bør velge oss:

  • Vi har dyktige lokale lønnsforhandlere som jobber for at alle ledere, også mellomledere, skal tjene mer enn dem de er satt til å lede.


  • Vi tilbyr gode fagkurs i ledelse, som f.eks konfliktkommunikasjon, verdsettende ledelse og effektiv tidsbruk.

     

  • Vi jobber politisk for å sikre deg gode rammevilkår som leder