- Mellomlederen er motoren i skole og barnehage
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Mellomlederen er motoren i skole og barnehage

Det er mellomledernes ansvar sørge for at ledelsens beslutninger blir til konkrete handlinger som sikrer barn og elever en best mulig oppvekst og opplæring, sier forbundsleder Stig Johannessen.  


Forbundsleder Stig Johannessen mener tiden er overmoden for å løfte frem mellomledernes betydning, spesielt fordi det for tiden pågår en bred diskusjon omkring utvikling av profesjonelle fellesskap i skole og barnehage.

 - Vi mener det er viktig at skoleledere delegerer ansvar og myndighet til sine mellomledere. Slik jeg ser det er det først og fremst mellomlederen som med sin tette kontakt med lærerne gir ledelsen innsikt i de ulike utfordringer, behov og kursjusteringer som trengs, sier Johannessen.

En av kjerneoppgavene til mellomlederen er ifølge Johannessen å sørge for kontinuerlig utvikling av god praksis.

 - Det sier seg selv at en mellomleder som har personalansvar for lærere er en viktig støtteressurs i den enkeltes utvikling. Vel så viktig er det imidlertid at mellomlederne bidrar til å skape felles arenaer der det det faglige, profesjonelle fellesskapet jobber med egen praksis og utvikler denne i fellesskap.


Er du mellomleder og vurderer å bli medlem i Skolelederforbundet? Her er tre gode grunner til at du bør velge oss:

  • Vi har dyktige lokale lønnsforhandlere som jobber for at alle ledere, også mellomledere, skal tjene mer enn dem de er satt til å lede
  • Vi tilbyr gode fagkurs i ledelse, som f.eks konfliktkommunikasjon, verdsettende ledelse og effektiv tidsbruk.
  • Vi jobber politisk for å sikre deg gode rammevilkår som leder