- Ledere skal ha frihet til å lede
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Ledere skal ha frihet til å lede

Påtroppende forbundsleder Stig Johannessen vil kjempe for at våre medlemmer får tid, ressurser og arbeidsvilkår som styrker dem i utøvelsen av landets viktigste lederjobb.

1. januar tar Stig Johannessen over for avtroppende leder Solveig Hvidsten Dahl som forbundsleder i Skolelederforbundet. Johannessen har bakgrunn blant annet som rektor ved Hamar Katedralskole. Hedmarkingen er full av ambisjoner på forbundets vegne.

 Bedre rammevilkår

- Min ambisjon er å være en synlig forbundsleder som sørger for at Skolelederforbundet påvirker utviklingen innen oppvekstsektoren. Våre medlemmer trenger bedre rammebetingelser til å utøve god ledelse innen begge hovedområdene for en oppvekstvirksomhet – pedagogisk og administrativ ledelse.

 - Hva legger du i bedre rammebetingelser?

 - I første rekke handler gode rammebetingelser for om å få tildelt ressurser som stemmer overens med de oppgavene man er satt til å utføre. Like viktig er det at ledelsen får frihet til å styre de ressurser som man er tildelt for å sikre et best mulig opplæringstilbud for elevene, sier Johannessen.

Den påtroppende lederen fremhever også at det er en forutsetning at skoleledere legges på et lønnsnivå som gjenspeiler ansvaret en har påtatt seg. En lederlønn skal dessuten være vesentlig høyere enn lønnsnivået til dem lederen er satt til å lede, presiserer Johannessen. 

Hva blir den viktigste oppgaven for Skolelederforbundet i tiden fremover?

- Å bekjempe de reduserte rammene som begrenser våre muligheter til å gi opplæring av høyeste kvalitet. Samfunnet krever at vi som skoleledere skal dekke et bredere spekter av samfunnsoppgaver. Forvaltningsområdet øker, samtidig som vi som ledere ønsker og forventes å ta et større pedagogisk ansvar.

På grunn av kombinasjonen av økte forventninger og reduserte rammer begynner man å ane konturene av rekrutteringsutfordringer til den viktigste oppgavene i samfunnet, fremholder Johansen.

Hva er slik du ser det de viktigste tre kjennetegnene ved god ledelse?

- Som leder er jeg opptatt av opptatt av åpenhet, samarbeidsevner og gjennomføringsevne. Disse tre verdiene er nært knyttet til at en leder må kunne lytte for å lede. Gode evner til å lytte krever gode «lytteposter», uformelle arenaer der en kan fange opp, diskutere og trekke opp mulige retninger og rammer for utøvelse av god ledelse.