- Ledere må lyttes til i utarbeidelsen av smittevern-veilederen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Ledere må lyttes til i utarbeidelsen av smittevern-veilederen

Regjeringen besluttet 7. april å videreføre stengingen av barnehager til 20. april. 1 – 4. trinn, SFO og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår, åpner 27. april. - Vi kjenner igjen våre synspunkter i regjeringens beslutning. Nå må ledere og ansatte bruke tiden frem mot åpningen godt, og identifisere alle praktiske utfordringer som kan oppstå når barn og elever returnerer, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Som ledere har vi overordnet ansvar for organiseringen av arbeidet i skolen og barnehagen, og det er derfor avgjørende at vi involveres tett i planleggingen av gjenåpningen. Veilederen som nå utvikles må på et tillitsvekkende vis sørge for at alle spørsmål om smittevern og organisering blir besvart. Ingen skal tvile på at skolen blir et trygt sted for både barn og voksne, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les regjeringens pressemelding om skoleåpningen her

Publisert: 07.04.2020