- I tøffe tak blir rektor stående alene
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- I tøffe tak blir rektor stående alene

I dagens Aftenposten kritiserer leder i Skolelederforbundet Oslo, Trond Nilsen, behandlingen som rektor ved Ulsrud videregående har fått i Malkenes-saken.

Artikkelen under sto på trykk i Aftenposten 4. mai 2018. 

"- Rektor ved Ulsrud har gjort som politikerne ba om, likevel blir han kritisert, sier Trond Nilsen i Skolelederforbundet Oslo. Han er sjokkert over byråd Inga Marte Thorkildsens (SV) manglende støtte. 

Skolelederforbundets fylkesleder i Oslo, Trond Nilsen, reagerer sterkt på hvordan ansvarlige politikerne har latt Ulsrud-rektoren bli syndebukk i Malkenes-saken.

- Rektor er blitt hengt ut i medier for at han gjør den jobben som han skal gjøre, sier Nilsen.

Det har stormet rundt Ulsrud videregående skole, og ytringsfriheten i Oslo-skolen etter at den profilerte læreren og debattanten Simon Malkenes deltok i NRKs Dagsnytt 18.

Etter at Malkenes leste opp beskrivelser av en klassetime, startet Ulsrud-rektor formelle undersøkelser etter opplæringslovens krenkelsesparagraf, om hvorvidt læreren hadde krenket elever gjennom sin opptreden.

Lovbestemmelsen ble endret og skjerpet av Stortinget i fjor, og skoler har nå plikt til å undersøke hvis de får kjennskap til at en lærer skal ha krenket en elev.

Ordskiftet etter radiodebatten har handlet om ytringsklimaet i skolen og hvorvidt Malkenes krenket noen med sine anonyme beskrivelser. I forrige uke avsluttet skoleledelsen undersøkelsessaken samtidig som at rektor ga Malkenes en reprimande.

- Irritert og sjokkert

Skolelederforbundet, som organiserer rektorer og andre ledere i skolen, har fulgt Ulsrud-saken uten å delta i debatten. Hittil.

Forbundets leder i Oslo, Trond Nilsen forteller at irritasjonen har økt for hver dreining saken har fått, uten at noen har forsvart rektoren ved Ulsrud.

- Vi reagerer på hvordan politikerne har håndtert og kommentert saken. Det er de samme som har strammet inn regelverket, som nå gir uttrykk for at de reagerer på at rektor gjør akkurat det man har fått instruks om. Rektor har handlet helt i tråd med lovgivers intensjon, sier Nilsen.

- Hvem er det du sikter til?

- På NRKs Debatten i forrige uke burde skolebyråden sagt at rektor faktisk har gjort jobben sin. For i denne saken er det satt i gang undersøkelser etter lovgivers ønske.

I et debattinnlegg hevdes det at Oslo-rektorer opplever å bli falt i ryggen av byråden:

- Vi er flere ledere i Oslo-skolen som er sjokkert over bildet skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) tillot seg å tegne av sin egen etat, skriver Nilsen.

- Rektor kan ikke uttale seg

Han peker på at rektor selv er kneblet av taushetsplikt. Men i den opphetede debatten har mange andre uttalt seg.

- Debatten har utviklet seg litt vekk fra det som nok var politikernes intensjon med lovendringen. Det er fint at vi kan diskutere hva loven kan føre til, og at vi får en grenseoppgang. Men når det blir tøffe tak, blir rektor stående alene. Jeg vil anta at det har vært knallhardt for rektor ved Ulsrud å stå i dette, selv om det han gjorde, er korrekt ut fra fylkesmannens instruksjoner, sier Nilsen.

- Debatten handler vel like så mye om takhøyde og ytringsfrihet i Oslo-skolen?

- Vi kommenterer saken med utgangspunkt i Opplæringslovens §9A. Vi kan diskutere alt fra fritt skolevalg til ytringsfrihet, men når det gjelder mobbing- og krenkelsessaker, er prosedyren klar. Vi jobber ut ifra en instruks som tilsier at du som rektor, etter å ha mottatt en melding om mobbing eller krenkelser, må agere etter gjeldende regelverk.

Tillitsvalgt for Oslo-rektorene viser til at det de siste årene har vært et økt fokus på mobbing i skolen. Da den nye krenkelsesparagrafen kom, ble Oslo-rektorene kurset av fylkesmannen om anvendelsen.

- Hvis skoleledelsen får kjennskap til at elever føler seg krenket eller mobbet, var instruksen klar, forklarer Nilsen.

- I mobbe- og krenkelsessaker må man agere etter gjeldende regelverk - rektor kan bli straffet for ikke å gjøre det. Rektor har plikt til å starte en undersøkelsessak og å varsle til Utdanningsetaten.

- Malkenes får ytre seg

- Er ikke Malkenes-saken et eksempel på dårlig ytringskultur i Oslo-skolen, når en lærer havner i en slik prosess etter å ha beskrevet en skoletime uten navngitte elever?

- Jeg skal ikke uttale meg om hvorvidt Malkenes har tråkket over noen grenser. Det vi vet, er at noen elever følte seg krenket og meldte dette til rektor. Da er instruksen klar, sier Nilsen.

Han mener det er full ytringsfrihet i Osloskolen.

- Jeg har vanskelig for å forstå kritikken om at Malkenes ikke kan uttale seg. Han har over flere år vært aktiv i debatter. Det er jo ingen som reagerer på at Malkenes ønsker en debatt om fritt skolevalg. Det er elevene som har reagert på virkemiddelet.

Fakta: Krenkelsesparagrafen

Paragraf 9A-5 kom inn som en innstramming i opplærings­loven i august 2017.

Omhandler elevenes skolemiljø og skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever eller ved mistanke om krenkelser.

Skoler har nå plikt til å undersøke hvis de får kjennskap til at en lærer skal ha krenket en elev, som i loven er eksemplifisert med «mobbing, vold, diskriminering eller trakassering».

Rektor skal umiddelbart også varsle oppover.