- God lønn trengs for å skaffe gode ledere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- God lønn trengs for å skaffe gode ledere

 

For meg er det motiverende å jobbe for å bedre lønnsvilkårene til våre medlemmer, sier rektor og lønnsforhandler Ola Øvergaard. 

Ola Øvergaard er rektor ved Gamlegrendåsen skole i Kongsberg, og er en ringrev når det kommer til lokale lønnsforhandlinger. 

Hvorfor er du lønnsforhandler i Skolelederforbundet, Ola?

- Fordi medlemmene våre gjør en kjempejobb i et viktig og ansvarsfullt yrke. Kompleksiteten i arbeidsoppgavene er større enn i de fleste andre stillinger. Dette gjør at våre medlemmer fortjener gode lønninger. For meg er det motiverende å jobbe for dette. 

Hvor bør akkurat skoleledere tjene godt?

- Vi må huske en ting. Skolelederen er nøkkelen til at skolen får realisert sitt oppdrag. Dette krever dyktige ledere, og da er gode arbeidsvilkår viktig for å rekruttere dem, sier Ola Øvergaard. 

Visste du at?

  • Skolelederforbundet har dyktige tillitsvalgte lokalt som kan forhandle lønn og drøfte arbeidsforholdet ditt med arbeidsgiveren din, enten du er ansatt i en kommune/fylkeskommune, stat eller privat sektor.
  • Skolelederforbundet har den samme innflytelsen som alle øvrige organisasjoner, gjennom vår hovedorganisasjon YS når hovedavtaler, hovedtariffavtaler og arbeidstidsavtaler skal forhandles sentralt.
  • Nysgjerrig på oss og medlemskap?