- Forventningene våre er ikke innfridd
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Forventningene våre ble ikke innfridd

Forrige uke la regjeringen frem den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. Torbjørn Larsen, kulturskole-rektor og Skolelederforbundet-medlem, mener meldingen mangler ambisjoner.

Regjeringens målsetning er å legge til rette for at alle norske barn og unge - uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og bakgrunn får tilgang til et mangfoldig kulturliv der de kan delta, skape, lære og mestre.

Savner ambisjoner

– Kulturskolen er kjempeviktig i dette arbeidet. Vi skal ha en kulturskole som når flere elever og som har masse tilbud å velge mellom. Det har vært et tøft år under koronapandemien, særlig for barn og unge. Det har vist hvor viktig et godt fungerende kulturliv er for dem. Det sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ved fremleggingen av landets første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur i forrige uke.

Torbjørn Larsen er rektor ved Surnadal og Rindal kulturskole, Skolelederforbundet-medlem og styreleder i Norsk Kulturskoleråd Møre og Romsdal. Larsen er ikke spesielt imponert over meldingen.

- Jeg må innrømme at forventningene til denne meldinga til Stortinget ikke ble innfridd. Det var ikke veldig uventet etter de hørings- og innspillsrundene vi har hatt og regjeringas lite ambisiøse kunst- og kulturpolitikk de siste årene.

- Trenger forskriftsfestet rammeplan

Larsen vedgår at meldingen inneholder mange gode intensjoner om å utvikle kulturskolene.

- Men det meste av dette arbeidet har kulturskolerådet og kommunene jobbet med i flere år. Så mye av innholdet framstår mer som en beskrivelse av nåsituasjonen enn en melding med klare ambisjoner om å styrke fagfeltet, sier han.

Kulturskolerektoren fremhever at fortsatt lovforankring i opplæringsloven og sterkere tilknytting til Utdanningsdirektoratet er viktige elementer i meldingen.

- Men hvis regjeringen mener alvor med intensjonene om en kulturskole for alle, kunne de forskriftsfestet rammeplanen. Det er vanskelig å se at en forskriftsfesta rammeplan for kulturskole hadde ødelagt det lokale selvstyret, når det fungerer fint med nasjonale rammeplaner for skole, barnehage og SFO, sier Larsen.

- Det vi nå må håpe på er at regjeringen tar tak i de satsingsområdene de trekker fram som viktige i et systematisk nasjonalt arbeid. Her håper jeg Udir kan bidra med sin kompetanse og ressurser, sier Larsen.

Her kan du lese meldingen om barne- og ungdomskultur

Publisert: 23.03.21