- Dette må inn i smitteverns-veilederen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Dette må inn i smitteverns-veilederen

Vi gav 9. april råd til Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet om utarbeiding av smittevernsveiledere for skole og barnehage. Nestleder Anne-Merete Mærli Hellebø poengterte at det er krevende for ledere og ansatte å gjøre lokale risikovurderinger, både på grunn av kompetanse på smittevern, men også på grunn av praktisk gjennomføring. - Veilederen må være tydelig, slik at lokale vurderinger kan unngås så langt som mulig, sa Hellebø.

 

Les alle innspillene våre her: 


- Veilederen må harmonere med, og vise til midlertidige endringer opplæringsloven.
- Den danske veiledningen gir et godt utgangspunkt, men må tilpasses norske forhold. (Se den danske veiledningen her: https://bit.ly/3aXbXQr)
- Mange foreldre er redde for å sende barna i barnehage og skole. Mange ansatte er redde for å gå på jobb. Det trengs felles nasjonal informasjon til foreldre, barn/ elever og ansatte som har til formål å trygge i situasjonen.

- Vanlig bemanning i skole er 15 elever per lærer i skole, mens det er flere elever per ansatt i SFO. Dersom voksentetthet skal økes, må det presiseres og finansieres. Elever som er hjemme skal også ha undervisning.

- Det må utarbeides retningslinjer for hvordan skoleskyss skal organiseres.
- Det må utarbeides retningslinjer for henting og bringing.


INNHOLD I OPPLÆRINGEN

Det må utarbeides tydelige retningslinjer for følgende opplæringssituasjoner:
- Kroppsøving og dusjing
- Mat og helse
- Musikk (sang og bruk av instrumenter)
- Samarbeidsaktiviteter
- I tillegg bør det opprettes en idebank til uteaktiviteter/ uteskole. Her kan kanskje den naturlige skolesekken kobles inn?

 

ELEVER MED SÆRLIG OMSORGSTILBUD

- Veilederen må avklare hvilket tilbud barnehage/ skole skal gi når disse er enten i karantene eller syke
- Det må komme tydelig frem hvem som avlaster foreldre i perioden.
- Veiledning om smittevernutstyr, kompetanseheving for ansatte, isolasjon i barnehagen/ skolen er viktig. 

 

RISIKOGRUPPER

- Det må klart frem hvilke elever og ansatte som omfattes av risikogruppene gjelder.
- Det må komme frem hvordan man har kontakter med syke eller de som er i risikogrupper. Kan disse komme til barnehage/ skole/ jobb?
- De fleste som jobber i skoler og barnehager må nødvendigvis jobbe med barn og elever. Det bør vurderes om ansatte i risikogruppen fortsatt kan gi fjernundervisning.

 

SMITTEVERN

Det må utarbeides lett forståelige rutiner for barn/ elever om personlig hygiene
- Det må utarbeides rutiner for ansatte om personlig hygiene
- Det må utarbeides rutiner rundt håndtering av mat i barnehage, skole og SFO
- Det må utarbeides klare rutiner for håndtering av syke barn/ elever og ansatte
- Hva som er egnet smittevernsutstyr må spesifiseres og finansieres.


RENHOLD

- Vi trenger konkret veiledning til barnehagens og skolens profesjonelle renholdere
- Vi trenger konkrete tiltak og rutiner med tanke på håndtering av leker, felles læremiddel, lesekrok og bibliotek.
- Det må spesifiseres hva slags utstyr og renholdsmidler som trengs, og disse må finansieres
- Hva som trengs av eventuelt oppbemanning må spesifiseres og finansieres.

 

PS: Det er forventet at de endelige smitteverns-veilederne for barnehage fremlegges 16. april, mens veilederen for skole legges frem 20. april.