- Avlys muntlig og muntlig-praktisk eksamen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Avlys muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Nå er det viktigst å prioritere privatisteksamen og gi skolene tid til å jobbe frem et godt grunnlag for standpunktkarakter. – Det blir så godt som umulig å gjennomføre muntlig-praktisk og praktisk eksamen med de smitteverns-restriksjonene vi nå ser konturene av, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

Publisert: 17.04.2020

 

Slik Skolelederforbundet ser det er det en stor utfordring at undervisningen i de praktiske fagene har vært sterkt redusert i seks uker. Disse elevene får tidligst tilgang til verksteder og spesialrom 27. april, og dersom eksamen ikke blir avlyst, vil de kun få jobbet i en svært begrenset periode med de praktiske programfagene før de må starte sine eksamener.


- Umulig posisjon

 

- Dette er å sette disse elevene og lærerne deres i en umulig posisjon. Etter Skolelederforbundets vurderinger må det primære nå være å sikre at elevene på yrkesfag kan benytte tiden frem til standpunkt skal settes til sine programfag, slik at de er best mulig forberedt til læretiden skal i gang, sier forbundslederen.

Skolelederforbundet mener at lærerne og elevene bør bruke resten av året på å få et godt vurderingsgrunnlag for standpunkt.

- I og med at de ordinære elevene får sine standpunktkarakterer, vil det ikke være nødvendig å gjennomføre muntlig og muntlig- praktisk eksamen. De som skal videre i skoleløpet vil være sikret et inntaksgrunnlag for neste nivå, og yrkesfagelevene vil ha fått mer tid i verksted og spesialrom før oppstart av læretid, fastslår Johannessen.

 

- Ha tillit til standpunktskarakterene

 

Forbundslederen forklarer at det selv i en ordinær situasjon er svært mange forutsetninger og rammefaktorer som skal på plass for å kunne gjennomføre eksamen for privatister og ordinære elever. Kapasitet på utstyr, lokaler og sensorer er noen av utfordringer som oppstår når man skal legge en eksamensplan basert ut ifra smittevernrammer, påpeker han.

- Med begrensninger på antall kandidater i rommene vil vi trenge flere rom for å avvikle de ulike eksamenspartiene. Ved praktisk eksamen må utstyr og materiell gjennom grundige rengjøringsprosedyrer før en ny kandidat kan ta det i bruk. I realiteten er dette neppe gjennomførbart, sier Johannessen.

- Det er viktig at myndighetene nå tar beslutningen om å avlyse alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener, slik at skolene kan tilby privatisteksamen for de som må ta denne. Ha tillit til standpunktkarakteren, den gir et uttrykk for hele opplæringen. Eksamen viser bare et øyeblikksbilde, sier forbundsleder Stig Johannessen.