Aktuelt
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

AKTUELT

Ingen streik i staten

Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid.

Les mer

Tillitsbasert ledelse fremmer læringskulturen

Alle organisasjoner er lærende på et eller annet nivå, men når man går systematisk og bevisst inn for det kan læringen økes betydelig. Da er psykologisk trygghet og tillitsbasert ledelse viktige forutsetninger for å lykkes.

Les mer

Tillitsbasert ledelse fremmer læringskulturen

Alle organisasjoner er lærende på et eller annet nivå, men når man går systematisk og bevisst inn for det kan læringen økes betydelig. Da er psykologisk trygghet og tillitsbasert ledelse viktige forutsetninger for å lykkes.

Les mer

Vi har vært manisk opptatt av smittevern

Stovner videregående skole var problemskolen som løftet seg. Så kom koronapandemien akkurat da tett oppfølging, god tilrettelegging og tydelig grensesetting omsider hadde begynt å gi resultater. Er det derfor de har klart seg såpass bra i et område som er svært preget av pandemien?

Les mer

Ny fullføringsreform- en god start, men det er langt frem!

Skolelederforbundet finner mange gode grep og forslag i stortingsmeldingen. Fullført VGO gir ungdom og voksne frihet til a° velge sin vei videre i livet. Hvis flere fullfører VGO betyr det at flere kan stille pa° samme startstrek, med like muligheter for a° skape en seg en god fremtid. Men dessverre har Regjeringen ingen hastverk.

Les mer

Skoleledernes rolle styrkes i Viken-skolen

Viken fylkeskommune har utarbeidet et nytt rammeverk for læring og ledelse. - Modellen er veldig tydelig på hvor viktig skolelederen er i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap, sier Kari Eide, tillitsvalgt for Skolelederforbundet i Viken.

Les mer

Gi mer lokalt handlingsrom

For å redusere nærkontaktene bør rektor får handlingsrom til å organisere en mer fleksibel bruk av digital hjemmeundervisning og skoleundervisning på rødt og gult nivå.

Les mer

Ledere skal kompenseres for korona-merarbeid

Noen arbeidsgivere hevder at merarbeidet pandemien medfører ligger innenfor inngåtte lederavtaler. Dette er ikke riktig. Vi er i en spesiell situasjon som verken arbeidsmiljøloven eller ordinære avtaler har tatt høyde for.

Les mer

Nekrolog: Bjørn Jæger Eriksen

Bjørn Jæger Eriksen har hatt svært stor betydning for mange av Skolelederforbundets medlemmer med sine faglige råd og bistand i krevende saker.Vi minnes ham som en imøtekommende og kunnskapsrik mann og som en stor formidler innen sitt fagfelt.

Les mer

Meld deg inn i mars og få gratis time med coach

Personlig oppfølging er viktig for å kunne utvikle deg som leder. Derfor tilbyr Lederskolen i Skolelederforbundet en gratis første coaching-time for alle som melder seg inn i mars 2021. Vår samarbeidspartner er en av landets ledende coacher, Sissel Stoltenberg.

Les mer

Lærer elevene nettvett med Bruk Hue

Dagens barn og unge lever en stor del av sitt sosiale liv på nettet. Derfor må de lære seg hvordan de skal navigere trygt og fornuftig på nettet – uten å skade seg selv eller andre.

Les mer

Leder for aller første gang

Barnehagestyrer Trude Elise Drønnesund føler at hun har havnet på rett hylle og tror at hun kommer til å fortsette som leder i all overskuelig framtid. Men i starten hoppet hun i stolen hver gang telefonen ringte.

Les mer

Hvorfor gå på skolen?

Til våren er det ventet en melding til Stortinget som vil legge føringer for den mest omfattende reformen i videregående skole på 30 år. Elevene må skjønne hvorfor de er på skolen, sier Alf B. Aschim som har sittet i referansegruppen til Lied-utvalget fra 2017-2019.

Les mer

Ledere må bygge en vi-kultur i skolen, UDF

Selv om ledelse har blitt en viktig del av skoledebatten, er det dessverre slik at diskusjonen fort går over til å handle om lærerprofesjonen. I Utdanningsforbundets utspill i Klassekampen 7. desember ser vi et godt eksempel på dette.

Les mer

Finner du ikke innmeldingsskjemaet?

Vi har fått melding om at noen dessverre opplever tekniske problemer ved innmelding. Vi løser dette så raskt vi kan. Her er noen alternative løsninger for innmelding.

Les mer

Meld deg på vår store lederkonferanse #Viktigsteleder2021

Vil du lære mer om hvordan du kan lede utviklingen av en lærende organisasjon som skal innfri et stadig mer komplekst samfunnsoppdrag? Da vil Skolelederforbundets store lederkonferanse #Viktigsteleder2021 28. og 29. april 2021være et riktig sted å begynne. Se programmet og meld deg på!

Les mer

Forstår ministeren situasjonen lederne står i?

2. november møter vi kunnskapsministeren til dialogmøte om koronasituasjonen. Etter innstramningene 27. oktober er vi bekymret for om ministeren er innforstått med de utfordringer lederne i skole og barnehage står midt oppe i.

Les mer

Vi lanserer en mengde nye juss-kurs

Er du leder og trenger juridisk påfyll? Ditt fylkes- eller lokallag kan bestille juridiske kurs innen temaer som omstilling, varslingssaker, god saksbehandling og 9A-saker.Kursholdere er våre jurister Hilde Pettersen og Marie Grønvik. Les kursbeskrivelsene her.

Les mer

Nyhet: Gratis time med coach for nye medlemmer

Personlig oppfølging er viktig for å kunne utvikle seg som leder. Derfor tilbyr Lederskolen i Skolelederforbundet en gratis første coaching-time for nye medlemmer og alle som har meldt seg inn i 2020. Øvrige medlemmer får gode rabatter. Vår samarbeidspartner er en av landets ledende karriere-coacher, Sissel Stoltenberg.

Les mer

- Ledernes lønn må gjenspeile ansvaret vi har

- Hovedtariffoppgjøret er nå i gang. Selv om de økonomiske rammene for årets oppgjør har endret seg etter koronapandemien satte inn, mener vi det er grunnlag for reallønnsvekst. For Skolelederforbundet er det et viktig krav inn i forhandlingene å sikre generelle bestemmelser som sørger for at lederes lønn er vesentlig høyere enn lønnen til arbeidstakerne de er satt til å lede, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Vi søker generalsekretær

Interessert i en av de mest spennende lederjobbene i organisasjonslivet? Skolelederforbundet er en fagorganisasjon med over 4000 medlemmer i hele oppvekst- og opplæringssektoren. De siste årene har vi opplevd stor medlemsvekst. Nå søker vi ny generalsekretær som skal lede sekretariatet og representere forbundet på ulike arenaer, samt bidra til å skape gode relasjoner til samarbeidspartnere og myndigheter.

Les mer

Oppstart av tariffoppgjørene

Mandag 3. august startet årets utsatte tariffoppgjør ved at frontfaget startet opp sine forhandlinger. En drøy time etter oppstart ble det brudd.

Les mer

Slik logger du inn på intranett

Her finner du informasjon om hvordan du får tilgang til våre medlemssider, der du blant annet får tilgang til innhold fra Lederskolen i Skolelederforbundet.

Les mer

Yrkesskadeforsikring og koronasmitte

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at særlig helsepersonell, men også andre yrkesgrupper som smittes av koronaviruset på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Les mer

Ikke overlat lederne til seg selv i smittevernaarbeidet

Smittevernveilederen for skole, SFO og videregående ble fremlagt 20. april. Nå må kommunene vise støttende skoleeierskap og prioritere klokt slik at krisepakken på 6 milliarder som er lovet fylkeskommuner og kommuner, kommer elevene våre til gode, sier forbundslederen.

Les mer

- Avlys muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Nå er det viktigst å prioritere privatisteksamen og gi skolene tid til å jobbe frem et godt grunnlag for standpunktkarakter. – Det blir så godt som umulig å gjennomføre muntlig-praktisk og praktisk eksamen med de smitteverns-restriksjonene vi nå ser konturene av, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Hva betyr koronakrisen for ferien din?

Ferie og tilstrekkelig hvile er viktig for å ivareta helsen og legge grunnlaget for forsvarlige arbeidsforhold. I år har koronakrisen medført at det oppstår mange spørsmål knyttet til ferieavvikling. Vi svarer deg på de viktigste spørsmålene om koronakrisen og ferie.

Les mer

- Dette må inn i smitteverns-veilederen

Vi gav 9. april råd til Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet om utarbeiding av smittevernsveiledere for skole og barnehage. Nestleder Anne-Merete Mærli Hellebø poengterte at det er krevende for ledere og ansatte å gjøre lokale risikovurderinger, både på grunn av kompetanse på smittevern, men også på grunn av praktisk gjennomføring. - Veilederen må være tydelig, slik at lokale vurderinger kan unngås så langt som mulig, sa Hellebø.

Les mer

- Ledere må lyttes til i utarbeidelsen av smittevern-veilederen

Regjeringen besluttet 7. april å videreføre stengingen av barnehager til 20. april. 1 – 4. trinn, SFO og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår, åpner 27. april. - Vi kjenner igjen våre synspunkter i regjeringens beslutning. Nå må ledere og ansatte bruke tiden frem mot åpningen godt, og identifisere alle praktiske utfordringer som kan oppstå når barn og elever returnerer, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

2. april signerte vi en felleserklæring om påskeåpne skoler og barnehager. Sammen med de øvrige partene i erklæringen mener Skolelederforbundet det er viktig å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken.

Les mer

Råd fra Gjensidige i en urolig tid

Etter at koronaviruset kom til Norge, er det mange som tenker litt ekstra på egen helse og økonomi. Gjensidige ønsker derfor å bidra til at du får svar på noen av spørsmålene du kan ha om forsikring. Les mer her.

Les mer

- Nå må hele laget rundt skolen på banen

Samtidig med at skolene fortsatt holder stengt øker presset om å ivareta de mest sårbare elevene. Hvis situasjonen vedvarer, står vi overfor en formidabel oppgave hvor skolen trenger støtte fra alle sine gode hjelpere for å lykkes, skriver forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Digital læringsdugnad - her finner du nyttig innhold

Skolelederforbundet ønsker å heie på alle i det profesjonelle felleskapet som bidrar til å gjøre skolehverdagen enklere, mer lærerik, relevant og interessant for elever som tilbringer skoledagene hjemme foran skjermen. Dette er en digital dugnad som viser hva vi i fellesskap kan få til på kort tid. Her finner dere lenker til gode sider på Facebook.

Les mer

Hilsen fra forbundslederen

Kjære leder og medlem! I disse svært krevende dager kjenner du nok ekstra sterkt på det store ansvaret det er å sikre at barn og ungdom får et så godt opplæringstilbud som mulig. Vit at jeg og resten av forbundet er veldig stolte av dere! Dere bidrar til å opprettholde kvalitet i opplæringen i hele landet gjennom formidabel ledelse og en raus delingskultur. Ditt bidrag til å legge til rette for at foresatte med kritiske samfunnsoppgaver kan løse sine oppgaver er svært viktig. Tusen takk til hver og en av dere! Vi i forbundet er her for dere, så ta kontakt! Stig Johannessen, forbundsleder.

YS er fornøyd med krisepakken

Et samlet Storting ble i dag enige om en krisepakke for næringslivet og arbeidstakere. - Tiltakene er i tråd med det meste YS og resten av fagbevegelsen har spilt inn den siste uken. Jeg er glad for at et samlet Storting gjør det som er nødvendig for å hjelpe Norge gjennom krisen, sier YS-leder Erik Kollerud.

Les mer

Skolelederforbundets møteaktiviteter avlyses

Skolelederforbundets møteaktiviteter blir midlertidig avlyst i forbindelse med koronaviruset. Forbundet har gjort en risikovurdering når det gjelder gjennomføring av møter i forbundets regi, sett i lys av Folkehelseinstituttets anbefalinger. Den enkelte kommune/fylkeskommune gir sine egne retningslinjer for å begrense smitte og vi i Skolelederforbundet ønsker å bidra til at vi følger de samme retningslinjer for våre aktiviteter, enten de er i regi av forbundet sentralt, fylkeslag eller lokallag. Vi anbefaler derfor at alle aktiviteter i regi av oss avlyses. Hver enkelt må gjøre sine vurderinger og forholde seg til sin arbeidsgivers retningslinjer når det gjelder å delta på møter som berører selve tillitsvalgtoppgaven. I den forbindelse oppfordrer vi til å vurdere om kommunikasjonen kan foregå via Skype (eller tilsvarende) som erstatning for personlig oppmøte.

Å skylle ut eleven med badevannet

Skolelederforbundet Vestfold og Telemark er bekymret for den nye fylkeskommunens hastverk med å sentralisere essensielle støttefunksjoner i de videregående skolene.

Les mer

Utvalg anbefaler endringer i inntaksmodell til videregående skole i Oslo

Oslo kommune har i dag mottatt anbefalinger fra utvalget som har vurdert alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo. Flertallet i utvalget anbefaler at Oslo kommune går videre med å vurdere endringer i dagens karakterbaserte inntaksmodell for å begrense ulikhet, eller å erstatte den med en modell som motiverer til å vektlegge innsats og framgang fremfor karakterer.

Les mer

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

27. februar skiftet vår samarbeidspartner Gjensidige Bank navn til Nordea Direct og fikk nye nettsider og ny mobil- og nettbank. Nordea Direct skal fortsatt være banken for deg som er medlem hos oss i Skolelederforbundet og fortsatt gi svært gode medlemspriser på boliglån og andre banktjenester. De har vi framforhandlet for deg.

Les mer

Å bygge gode klassemiljø krever ressurser

– For å bekjempe mobbing er det ikke nok å sette inn sanksjoner mot de som mobber. Det er minst like viktig at skolen får ressurser til å jobbe med å bygge gode klassemiljø, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Nye varslingsregler fra 1. januar

Fra 1. januar 2020 trådte det i kraft nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Her gir vi en kort gjennomgang av noen av de viktigste endringene.

Les mer

Vi må se mellomlederen

Torsdag 30. januar lanserte forskningsstiftelsen Fafo rapporten Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann? Rekruttering av skoleledere i norsk skole som er gjennomført på oppdrag fra Skolelederforbundet. Hovedfunnene i rapporten er to urovekkende utviklingstrekk blant skoleledere nemlig at vi kommer til å mangle godt kvalifiserte skoleledere i fremtiden og at trivsel og motivasjonen blant skoleledere synker mens andre karriereveier frister. Vi mener satsning på mellomlederen er nøkkelen til bedre rekruttering.

Les mer

- Mer ressurser trengs for å følge opp "Tett på"

Hele oppvekstsektoren har ventet i spenning på stortingsmeldingen om tidlig innsats som ble lagt frem 8. november av statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner på Majorstua skole. Dette er vårt syn på meldingen.

Les mer

- Slik jobber vi systematisk med fagfornyelsen

– Vi har et elev- og utviklingsorientert miljø der blant annet pedagogiske metoder, internasjonalisering og ansvaret som regional utviklingsaktør står i fokus. Nå er det arbeidet med Overordnet del og fagfornyelsen som får vår fulle oppmerksomhet, sier rektor Hildegard Johannessen på Storhamar videregående skole.

Les mer

Flere sjanser og mer fleksibilitet

Liedutvalget har levert NOU 2019:25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående skole. Innstillingen inneholder over 100 tiltak som skal svare på utfordringene i videregående opplæring.

Les mer

Forslag til ny opplæringslov

Forslaget til ny opplæringslov ble overrakt til kunnskapsminister Sanner i dag. Utredningen er på over 800 sider. Skolelederforbundet har gjennom referansegruppen kommet med en rekke innspill til utvalget. Under finner dere et lite utvalg av noen av forslagene til den nye opplæringsloven.

Les mer

Forhandlinger om SFS2213

Forhandlingene om SFS2213 er i gang. Forhandlingene skal være sluttført før 31.12.2019 og siste forhandlingsmøtet er avtalt til 9.12.2019. Dersom man ikke kommer til enighet bringes reforhandling av avtalen inn i Hovedtariffoppgjøret pr. 01.05.2020.

Les mer

Rett til sykepenger

Det å være sykmeldt medfører ikke en automatisk rett til sykepenger. I neste nummer av Skolelederen ser vi nærmere på én av betingelsene for retten til sykepenger, nemlig sykdomsvilkåret. Les artikkelen allerede her.

Les mer

Er det likelønn blant skoleledere?

Resten av året jobber kvinner gratis. LO, Unio og YS markerer felles likelønnsdag i dag, 14. november. Lønnsforskjellene har likevel i løpet av de siste årene blitt beskjedent redusert. Målet er at denne dagen skal komme senere og senere hvert år.

Les mer

Tett på, men likevel langt fra

Hele oppvekstsektoren har ventet i spenning på stortingsmeldingen om tidlig innsats, Meld. St. 6, som ble lagt frem i dag av statsminister Erna Solberg på Majorstua skole. Skolelederforbundet mener regjeringen har mange gode tanker, men etterlyser handling.

Les mer

- Invester i å fylle den tomme pulten, Sanner

Fraværet i videregående skole har gått ned. Tall fra skoleåret 2016/2017 viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for dagsfraværet og 25 prosent når det gjelder timer. - Det er positivt at fraværsreglene har gitt resultater, men samtidig må vi anerkjenne at de elevene som har høyt fravær trenger mer oppfølging utover regler, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Vi oppretter nytt kurs i sosiale medier

Hvordan kan din skole eller barnehage profileres bedre på sosiale medier? Hvordan kan arbeidet med sosiale medier organiseres? Dette tas opp i vårt nye kurs i SoMe-synlighet for skoler og barnehager.

Les mer

- Ledelse er avgjørende

– Jeg merker med en gang om det er god skoleledelse på en skole. Det er gjerne en leder som er tydelig tilstede og er mye rundt i sin organisasjon. Det er en leder som kjenner både lærerfellesskapet og elevene godt. En leder som legger til rette for utvikling, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer

- God ledelse er et samspill

For å lykkes som leder må man være flink til å utøve indirekte lederskap. Å delegere ansvar og myndighet til mellomlederne er en viktig del av dette, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Hva er god ledelse i lys av fagfornyelsen?

Fremover blir det viktig at vi ledere stiller spørsmål omkring eksisterende praksis, ma°ten man snakker om elever pa° og normer for samhandling i organisasjonen, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Mye læring i Ikke-formell læring

– Det fineste jeg har lært er å ikke være så dømmende. Det er alltid en historie bak. Jeg har også lært mer om konflikthåndtering – og å være mer tålmodig! Å leve i situasjonen. Slik oppsummerer en av barne- og ungdomsarbeiderfagselevene sin lærdom etter å ha hatt praksis på en skole for utviklingshemmede i Romania.

Les mer

Støtte til høringer

I forbindelse med høringene på de nye læreplanene har Udir lagt ut informasjon og ressurser som forenkle arbeidet med å svare på høringene.

Les mer

Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene!

Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. For å lykkes med å nå målene med fagfornyelsen er vi helt avhengig av at skolene engasjerer seg i utviklingen og bruken av de nye læreplanene allerede nå.

Les mer

- Frem et lønnskrav på egne vegne

- I forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger oppfordrer jeg alle medlemmer til å benytte dere av mulighetene dere har til å fremme lønnskrav på basis av egne resultater, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Lederens ansvar må gjenspeiles i lønnen

- Skolelederforbundet er skuffet over lønnsutviklingen til ledere i utdanningssektoren. I dag har lønnsnivået mellom ledere og de ansatte i skolen blitt jevnet ut, i enkelte tilfeller tjener de ansatte til og med mer enn sine ledere. Dette mener vi at er en meget uheldig utvikling som undergraver verdien av gode ledere.

Les mer

Små barnehager får 263 millioner for å øke bemanningen

For å sikre bedre bemanning i barnehagene får 454 små barnehager til sammen 263 millioner kroner til å øke bemanningen. Dette er dobbelt så mange barnehager som i 2018. – Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Tilskuddet vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet. Jeg forventer at både kommunale og private barnehageeiere prioriterer å følge opp bemanningsnormen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer

- Skolelederforbundet støtter meg i en presset kulturskolehverdag

- Som kulturskoleleder opplever jeg at kulturskolen er under stadig press. Kulturskolene er et forholdsvis ungt skoleslag og «kampen for tilværelsen» i kommunen pågår fortsatt. Jeg ble medlem i Skolelederforbundet fordi jeg trenger noen som støtter meg som leder i denne situasjonen, sier Geir Morten Hansen fra Drammen.

Les mer

Den nye mellomlederen

Den nye mellomlederen forventes å være tett på lærernes undervisning og elevenes læring. Intervju med Førsteamanuensis Hedvig Neerland Abrahamsen ved Høgskulen på Vestlandet og professor Marit Aas ved OsloMet.

Les mer

- Velkomstkurset er veldig relevant

- Som leder er det veldig viktig å bry seg om sine ansatte. Derfor var Skolelederforbundets velkomstkurs i verdsettende ledelse veldig nyttig for meg, sier undervisningsinspektør Sunniva Haugland (29).

Les mer

Hovedavtaleveileder

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har sammen utformet en veileder til hvordan de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan forstås.

Les mer

Slik kan vi stoppe vold i skolen

- Skoleledere trenger mer handlingsrom og ressurser for å lede skolens arbeid mot vold og trusler. Det er spesielt viktig å få inn mer sosialfaglig kompetanse, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Forslag til ny forvaltningslov

Den 14. mars la forvaltningslovutvalget fram sitt forslag til ny forvaltningslov. (NOU:2019:5). Utvalget har arbeidet siden 2015. Nåværende forvaltningslov ble vedtatt i 1967, og selv om det er en lov som har fungert godt er det på tide med denne gjennomgangen.

Les mer

Karen Marie Løberg

Jeg ble skoleleder fordi jeg hadde en rektor som så meg og ga meg tilbakemeldinger og utfordringer. Jeg trivdes godt som lærer, men så mulighetene som lå i skoleledelse.

Les mer

Henriette Randsborg

Når elevene kommer løpende til skolen første skoledag etter sommerferien fordi de gleder seg til å begynne på skolen igjen, da tenker jeg at jeg har verdens beste jobb.

Les mer

Stein Thomas Tusvik

For meg har det vært et bevisst valg å bli skoleleder. Det jeg liker best ved lederyrket er muligheten til å få jobbe med det store bildet.

Les mer

Bruk vårt samtaleverktøy om skolemiljø

Elevundersøkelsen viser en nedgang i mobbing. Det er bra, men fortsatt er det for mange elever som ikke har det godt. Visste du at vi, i samarbeid med KS og FUG, har laget et samtaleverktøy som kan hjelpe skolene i riktig retning?

Les mer

Elevundersøkelsen viser nedgang i mobbing

De første nasjonale resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 er klare. NTNU Samfunnsforskning har sett nærmere på spørsmålene om mobbing og arbeidsro. - Tallene viser at tiltak nytter, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Hva er relasjonell velferd?

– Relasjonsledelse er en holdning til ledelse som plasserer lederen inn i et fellesskap der rollen blir integrert i et større samspill, sier Jan Spurkeland.

Les mer

Elevene lærer mer med fraværsgrensen

Elever i videregående skole har redusert fraværet sitt med nær 20 prosent etter innføringen av fraværsgrensen. De med høyest fravær reduserer fraværet sitt mest. Det viser en ny rapport fra Fafo, som også peker på enkelte utfordringer.

Les mer

Støtter opp om viktig nettressurs mot mobbing

Stadig flere mobbesaker behandles hos fylkesmannen. Skolelederforbundet, mener i likhet med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, at arbeidet for et godt skole- og barnehagemiljø må styrkes. En ny nettbasert ressurs virker lovende, mener forbundsleder.

Les mer

Lite om skoleledelse!

Forbundslederen savner fokus på lederne i oppvekstsektoren i den nye regjeringserklæringen. – Det er mange gode tiltak som er listet opp. Det innebærer, om tiden tillater det (2,5år), at mye av dette blir implementert. Hvilket ansvar, og hvilken rolle, lederne har i dette bildet blir ikke nevnt. Det er beklagelig at skoleleder kun er nevnt en gang – og det er under satsing på lærere! sier Stig Johannessen. Vi trenger virkelig et økt fokus på lederne i vår sektor!

Les mer

- Hele poenget med tilsyn er å skape læring

Direktoratet har nå utarbeidet en rapport om hvordan skoleeiere og skoleledere opplevde det å delta i Felles nasjonalt tilsyn i perioden 2014 - 2017. Forbundsleder Stig Johannesen er fornøyd med det som kommer frem i rapporten.

Les mer

Hvorfor er mange møter så lite effektive?

Hender det at du kommer ut av møter og tenker: Hva var vitsen? - Alt for mange møter tapper deltakerne for energi i stedet for å gi ny motivasjon og lyst til å gyve løs på oppgavene, skriver tidligere skoleleder Kjell Gjerdsbakk i Skolelederen.

Les mer

Veksling mellom skole og praksis motiverer elevene

Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis er mer motiverte og lærer mer, viser en ny rapport. – Vi trenger flere gode fagarbeidere i fremtiden. Da må vi ha utdanningsløp som motiverer flere til å gjennomføre og utdanningsløp som næringslivet støtter opp om, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer

Støtter forsterking av arbeidet mot vold i skolen

Kunnskapsdepartementet inviterer seks kommuner og fylkeskommuner til å ta en lederrolle i arbeidet med å forebygge og håndtere utagerende oppførsel og vold i skolen. – Dette er et godt tiltak, vi må gjøre alt for at skolen skal være en trygg arbeidsplass, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

- Et mobilforbud kan være en bjørnetjeneste

I en kartlegging NRK har gjort blant over 1000 norske rektorer, svarer over fire av fem at de allerede har helt eller delvis forbud mot mobiltelefoner på skolen. Forbundsleder Stig Johannessen spør seg om dette er klokt.

Les mer

Ny arbeidsgruppe mot tidstyver i skolen

Kunnskapsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe for å redusere unødig tidsbruk i skolen. – Vi skal ha en skole der alle elever opplever mestring og læring. Da må lærerne og skoleledere bruke mest mulig av tiden sin på undervisning, oppfølging av elever og skoleledelse, sier kunnskapsministeren.

Les mer

Signerte ny IA-avtale

Partene i arbeidslivet signerte i dag en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Les mer

- Slik bygger vi robuste barn

Hvordan styrke barns karakterdannelse så de blir robuste i en uforutsigelig verden? Det spørsmålet stilte den danske psykologen Per Schultz Jørgensen på konferansen Kvalitet i SFO.

Les mer

Bekymret for digitalt klasseskille

Det er store forskjeller i lærernes digitale kompetanse, opplæringen elevene får i digitale verktøy og elevenes tilgang til digitale ressurser. Det kan påvirke eksamensresultater, viser ny rapport.

Les mer

-Lied har lyttet til våre innspill om ledelse

En delinnstilling fra Liedutvalget om styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring publiseres i dag 10. desember. - Utvalget har vært lydhøre for våre innspill om ledelse, sier Skolelederforbundets representant i referansegruppen.

Les mer

På tvers-konferansen: Dette lærte vi

Skolelederforbundet, Norges politilederlag, KS, FUG, Elevorganisasjonen, KFU Oslo og Frivillighet Norge arrangerte i høst På tvers-konferansen, hvor utgangspunktet var mobbing, psykososial helse og ”utenforskap” i skole og barnehage. Her kan du lese om våre erfaringer!

Les mer

- La oss ikkje skru tida tilbake

- Vår oppmoding er at det vert vedtatt eit budsjett som gjer at alle elevar får eit skuletilbod som fremmer fagleg og sosial utvikling, skriver Norvald Hestetræet, leiar i Skolelederforbundet Vesthordaland i Askøyværingen.

Les mer

- Skolebibliotekene må prioriteres høyere

Vi mener at ledere har ansvaret for å etablere et godt samarbeid med flere aktører og yrkesgrupper for å løse sektorens store utfordringer. Gode skolebibliotek og dyktige skolebibliotekarer er en viktig brikke i arbeidet med å løse skolens samfunnsoppdrag. Derfor gir vi vår støtte til Aksjon skolebibliotek, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Hvordan bygge robuste barn og unge i selvrealiseringens tid?

Vi lever i ei tid der vi skal dyrke oss selv og vår egen unikhet. Alternative fortellinger om fellesskap med ansvar og plikter, gode læringsfellesskap og trygge relasjoner, kan danne en motvekt til den romantiske individualismen, sier universitetslektor Mattias Øhra.

Les mer

- Ny teknologi må brukes varsomt

– Ny teknologi gjør det enkelt å skape et kontrollregime og må derfor brukes varsomt, sier forsker Anders Underthun. Under YS-konferansen 30. november la Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) frem fersk forskning på digitalisering fra fire YS-sektorer. Forbundsleder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen, deler AFIs bekymring.

Les mer

Fylkeskommunene får økt frafalls-ansvar

Regjeringen skjerper sin innsats mot frafall og gir fylkeskommunene et økt ansvar for å følge opp unge mellom 16 og 24 år. - Et 11. skoleår kan være en vei å gå, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Hvordan er din relasjon til skoleeier?

Kjære medlem! Vi ruller nå ut en spørreundersøkelse blant våre rektorer hvor vi skal kartlegge samhandlingen mellom deg og skoleeier. - Det er viktig at du deltar, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Snakk sammen om skolemiljøet

Skolelederforbundet har sammen med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS laget et samtaleopplegg om skolemiljøet, som tar for seg spørsmål som "Hva betyr det at vi skal følge med?" og "hva er gode tiltak for et godt skolemiljø på vår skole?"

Les mer

PÅ TVERS – sammen for en trygg og god oppvekst

Alle som jobber med barn og ungdom må samarbeide. Vi må samarbeide på tvers av sektorer; mange aktører har for lite kjennskap til hverandre og mangler tilstrekkelig kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. På Tvers-konferansen 2018 har samlet de viktigste aktørene. Målsettingen er å finne fram gode eksempler på samarbeid som virker – og å påvirke til et mer forpliktende samarbeid.

Les mer

- Alle foreldre skal bli møtt og hørt

Et godt hjem-skolesamarbeid er avgjørende for barnas trivsel og læring. Derfor er det utrolig viktig at skolen kommer i dialog med alle grupper foreldre og ikke bare de «høylytte akademikerne», skriver Skolelederforbundet og FuG i en fersk artikkel.

Les mer

Å lede fra midten

Hvordan skal man lede fra midten - fremfor å drives av pålegg om endring fra toppen eller å la endringer oppstå tilfeldig nedenfra?

Les mer

Bli medlem – få kurs i verdsettende ledelse

Alle som melder seg inn før 15. oktober 2019 får tilbud om et velkomstkurs i verdsettende ledelse. Kurset holdes 29. oktober på Gardermoen. Kursholder er Siw Skrøvseth, leder for Senter for fremragende lærerutdanning ved UiT.

Les mer

- Lederne må ivaretas

For å stå i en jobb som leder er du avhengig av en god lønn, sier undervisningsinspektør Bjørn Furulund, en av våre mange dyktige lønnsforhandlere.

Les mer

Utfordringer for sysselsettingen

I YS Arbeidslivsbarometer for 2018 retter vi blikket særskilt mot utfordringer knyttet til sysselsettingen. - Ikke alle har god nok helse til å jobbe full tid, eller være i jobb i det hele tatt. Dette er mennesker vi må finne plass til og løsninger for i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.

Les mer

- Snakk med elevene om krenkelser

En streng og upopulær lærer risikerer å bli anklaget for krenkelse. Det kan skolene forhindre med god forebygging, mener Skolelederforbundet. - Loven sier at mobbing og krenking er subjektivt.

Les mer

Når rektor reiser på utveksling

Hva kan en dansk og en norsk rektor lære av hverandre? De nordiske skolelederorganisasjonene står bak et jobbskyggingsprosjekt. Les mer om det spennende opplegget her!

Les mer

Om ledelse og lojalitet

De ansattes lojalitet mot sin arbeidsgiver er omfattende drøftet i rettspraksis og juridisk litteratur. Arbeidsgivers lojalitet mot sine ansatte er imidlertid lite behandlet, skriver forbundets advokat, Bjørn Eriksen.

Les mer

Ledelse av fremtidens skole

I flere år har vi opplevd en sterk medlemsvekst, mange av de innmeldte er tidligere ledere i Utdanningsforbundet. Årsaken? De har fått nok av Utdanningsforbundets ledersyn.

Les mer

- Stor strekk i skoleeier-feltet

Vår ferske Facebook-avstemning viser at det er store forskjeller på hvor flinke skoleeiere er til å legge til rette for lederne sine. Det underbygger vår erfaring med at mange ledere opplever at de mangler støtte ovenfra, uttaler forbundslederen.

Les mer

- Skoleledere i Oslo er forarget

Vi opplever å bli fremstilt av vår egen politiske ledelse som opprettholdere av en fryktkultur, sier Trond Nilsen, fylkesleder i Oslo, i dagens åpne høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen.

Les mer

- Hvilken støtte bør rektor forvente?

Hvordan skal skoleeier og deres rektorer sammen skape forutsetninger for god ledelse av skolene i en tid med styringskåte sentralpolitikere?, spør Skolelederforbundets samarbeidspartner Jan Merok Paulsen.

Les mer

Styrking av tidlig innsats i barnehagen

Regjeringen foreslår fire nye grep som vil styrke tidlig innsats i barnehagen: - Samarbeidsplikt i overgangen mellom barnehage, skole og SFO - Tydeligere språkkrav for styrere og pedagogiske ledere - Nasjonal bemanningsnorm i barnehagen - Tydeliggjøring av barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Les mer

Ekspertutvalgets rapport

Mange barn og unge får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte, viser ny rapport. ¬– Det spesialpedagogisk tilbudet må bli bedre. Barn og unge som trenger ekstra oppfølging må bli sett tidlig, og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer

Dyp læring – hva er det?

God skoleledelse forutsetter ledelsesfaglig legitimitet og gode profesjonsfellesskap som leter etter gode praksiser – og dermed etter neste praksis. Det er all grunn til å tro at neste praksis heter dyp læring, skriver skoleutvikler.

Les mer

Her er vårt programdokument

Her finner du Skolelederforbundets organisasjonstre. Denne fremstillingen gir en samlet oversikt over vår politikk, våre vedtekter og vårt tjenestetilbud.

Les mer

Nei til avskilting av erfarne lærere

I dag, 13.02, møtte Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund opp utenfor Stortinget med oppfordring til at Stortinget dropper nye kompetansekrav for erfarne lærere. Over 37000 underskrifter ble overlevert Utdanningskomiteen.

Les mer

Fagfornyelsen

Følg med på Udir sine sider om hva som skjer med fagfornyelsen. Kontaktperson i Skolelederforbundet er Trygve Beyer-Olsen.

Les mer

Etterlyser et lederløft i regjeringsplattformen

Skolelederforbundet mener at regjeringsplattformen som ble presentert den 14.januar, har mange gode og riktige målsetninger for oppvekstsektoren, men den rommer lite som gir lederen bedre mulighet til å utøve alle dens oppgaver.

Les mer

Sammen mot tilbakevirkende kraft

Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet går sammen om opprop mot tilbakevirkende kraft for nye kompetansekrav. Støtt kampanjen mot avskilting – skriv under her!

Les mer

"Gi lederne økt handlingsrom"

Skoleledere etterlyser i stadig større grad administrativ avlastning og tid til å utøve sitt pedagogiske lederansvar, skriver forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

- Ledere skal ha frihet til å lede

Påtroppende forbundsleder Stig Johannessen vil kjempe for at våre medlemmer får tid, ressurser og arbeidsvilkår som styrker dem i utøvelsen av landets viktigste lederjobb.

Les mer

Når lærarar skal lære

Skuleleiarar har eit overordna ansvar for eit læringsmiljø som oppmuntrar lærarar til å utvikle seg fagleg. Korleis kan ein gå fram for å lukkast med kompetanseheving blant lærarane? 

Les mer

Verdens beste skole?

– Skolen trenger mer hjelp på det helse- og sosialfaglige området, sa Skolelederforbundets leder under en debatt i Arendalsuka.

Nytt kurs i behandling av elevsaker

Skolelederforbundet tilbyr fra høsten 2017 juridisk kurs i behandling av elevsaker for våre medlemmer. Kurset er kostnadsfritt for lokallag/fylkeslag, men tilbys også andre mot betaling.