Aktuelt
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

AKTUELT

Etterlyser et lederløft i regjeringsplattformen

Skolelederforbundet mener at regjeringsplattformen som ble presentert den 14.januar, har mange gode og riktige målsetninger for oppvekstsektoren, men den rommer lite som gir lederen bedre mulighet til å utøve alle dens oppgaver.

Les mer

Sammen mot tilbakevirkende kraft

Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet går sammen om opprop mot tilbakevirkende kraft for nye kompetansekrav. Støtt kampanjen mot avskilting – skriv under her!

Les mer

"Gi lederne økt handlingsrom"

Skoleledere etterlyser i stadig større grad administrativ avlastning og tid til å utøve sitt pedagogiske lederansvar, skriver forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

- Ledere skal ha frihet til å lede

Påtroppende forbundsleder Stig Johannessen vil kjempe for at våre medlemmer får tid, ressurser og arbeidsvilkår som styrker dem i utøvelsen av landets viktigste lederjobb.

Les mer

Når lærarar skal lære

Skuleleiarar har eit overordna ansvar for eit læringsmiljø som oppmuntrar lærarar til å utvikle seg fagleg. Korleis kan ein gå fram for å lukkast med kompetanseheving blant lærarane? 

Les mer

Stig Johannessen er ny forbundsleder

Stig Johannessen er ved flertall på landsmøtet valgt til ny leder av Skolelederforbundet. Anne-Merete Hellebø og Mona Søbyskogen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Les mer

Verdens beste skole?

– Skolen trenger mer hjelp på det helse- og sosialfaglige området, sa Skolelederforbundets leder under en debatt i Arendalsuka.

Nytt kurs i behandling av elevsaker

Skolelederforbundet tilbyr fra høsten 2017 juridisk kurs i behandling av elevsaker for våre medlemmer. Kurset er kostnadsfritt for lokallag/fylkeslag, men tilbys også andre mot betaling.