Ny barnevernslov fra 1. januar
Sad child The girl who looks down and sits down Black frame

Ny barnevernslov fra 1. januar

Den 1. januar 2023 trådte ny barnevernslov i kraft. Loven erstatter gjeldende barnevernlov av 1992.

Enkelte lovendringer trådte i kraft i 2022 på grunn av barnevernsreformen. Den nye loven inneholder en del nye bestemmelser/reguleringer, men mange av bestemmelsene er en lovfesting eller presisering av gjeldende rett etter 1992- loven.

Se lenke til Bufdir sine sider for mer informasjon:

https://ny.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/ny-barnevernslov/

 

Relaterte artikler

Når skal du sende melding til barneverntjenesten?

Har ledere i oppvekstsektoren tilstrekkelig kunnskap om når plikten til å sende melding til barneverntjenesten utløses? Se nytt webinar fra Skolelederforbundet om barnevern med fokus på meldeplikten.

Jus | Aktuelt

Varslingssaker

Skolelederforbundet mottar en rekke saker der det er sendt varsel vedrørende et av våre medlemmer. Når det varsles mot noen kan det få store konsekvenser for omvarslede, både karrieremessige og menneskelig. Vi ser også i flere saker at enkelte bruker varslingsinstituttet som et “våpen”. Derfor er det viktig at vi har retningslinjer for hvordan vi skal behandle saker der våre medlemmer er omvarslet, slik at de blir ivaretatt på best mulig måte.

Jus

Barns rett til å bli hørt

Samfunnets syn på barn og barndom har endret seg radikalt i løpet av noen generasjoner. Barn i dag er ikke foreldrenes «eiendom», og det er ikke slik lenger at barn skal sees, men ikke høres. Barn har rett til å bli hørt.

Jus | Aktuelt | Skolelederen