Vil du delta på tillitsvalgtkurs?

Nå kan du delta på våre populære tillitsvalgtkurs på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi holder kurs om tillitsvalgtrollen fra 31. mars – 1. april og grunnkurs for tillitsvalgte fra 15.  – 16. september

Å være tillitsvalgt er både spennende og meningsfullt. Som tillitsvalgt i Skolelederforbundet er du ryggraden i vår organisasjon. Våre tillitsvalgte jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår for seg selv og sine kolleger – og bistår medlemmer som har behov for hjelp, ofte i nært samarbeid med andre tillitsvalgte og fagpersonene i sekretariatet.

Hvis  du er nysgjerrig på om tillitsvalgtarbeid er noe for deg, eller du allerede har et tillitsverv og ønsker kompetanseheving, håper vi at du har lyst til å melde deg et av våre kurs for tillitsvalgte.

Kursene går over to dager og reise og opphold dekkes av Skolelederforbundet.

Kursene er åpne for alle våre medlemmer, men det er begrenset med plasser. Ikke vent for lenge med å melde deg på:

Tillitsvalgtrollen, 31. mars – 1. april. 

På dette kurset får du god kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, du får også et godt innblikk i forhandlinger og drøftinger, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter og regler om permisjon, tariffrett og mye annet som bidrar til å gjøre deg til en trygg tillitsvalgt. Du kan melde deg på kurset her.

Grunnkurs for tillitsvalgte, 15.  – 16. september

På dette kurset vil du blant annet lære om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen og du vil få god innsikt i rollene som tillitsvalgt og forhandler. I løpet av de to kursdagene vil du også få god kjennskap til Skolelederforbundet og YS. Du kan melde deg på kurset her. 

 

Relaterte artikler

ESHA – The European School Heads Association

ESHA, the European School Heads Association, er en medlemsorganisasjon for europeiske skolelederforbund. Skolelederforbundet er medlem av ESHA og forbundsleder Stig Johannessen er styremedlem. Nesten alle europeiske land er representert i ESHA. Her kan du lese mer om ESHA på organisasjonens hjemmeside og her kan du abonnere gratis på ESHA magasinet.

Aktuelt

Bekymret for svekket kommuneøkonomi

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen en reduksjon på 11,5 milliarder kroner i rammeoverføringene til kommunene. – Urovekkende, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Aktuelt
Utdanningsvalg er et viktig veivalg i livet

Karriereveiledningen i skolen må styrkes

En godt kvalifisert rådgivningstjeneste i skolen er et viktig ledd i arbeidet med å bygge det gode laget rundt eleven.

Aktuelt