Vil du delta på tillitsvalgtkurs?

Nå kan du delta på våre populære tillitsvalgtkurs på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi holder kurs om tillitsvalgtrollen fra 31. mars – 1. april og grunnkurs for tillitsvalgte fra 15.  – 16. september

Å være tillitsvalgt er både spennende og meningsfullt. Som tillitsvalgt i Skolelederforbundet er du ryggraden i vår organisasjon. Våre tillitsvalgte jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår for seg selv og sine kolleger – og bistår medlemmer som har behov for hjelp, ofte i nært samarbeid med andre tillitsvalgte og fagpersonene i sekretariatet.

Hvis  du er nysgjerrig på om tillitsvalgtarbeid er noe for deg, eller du allerede har et tillitsverv og ønsker kompetanseheving, håper vi at du har lyst til å melde deg et av våre kurs for tillitsvalgte.

Kursene går over to dager og reise og opphold dekkes av Skolelederforbundet.

Kursene er åpne for alle våre medlemmer, men det er begrenset med plasser. Ikke vent for lenge med å melde deg på:

Tillitsvalgtrollen, 31. mars – 1. april. 

På dette kurset får du god kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, du får også et godt innblikk i forhandlinger og drøftinger, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter og regler om permisjon, tariffrett og mye annet som bidrar til å gjøre deg til en trygg tillitsvalgt. Du kan melde deg på kurset her.

Grunnkurs for tillitsvalgte, 15.  – 16. september

På dette kurset vil du blant annet lære om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen og du vil få god innsikt i rollene som tillitsvalgt og forhandler. I løpet av de to kursdagene vil du også få god kjennskap til Skolelederforbundet og YS. Du kan melde deg på kurset her. 

 

Relaterte artikler

Økonomi, læremidler og leseglede

PIRLS-undersøkelsen viser at norske elever leser dårligere og har mindre leseglede enn tidligere. Selv om vi ikke er klassens verste, er det alarmerende tall.

Aktuelt

Må ha tillit til at skoleledere sammen med lærere gjør det beste for elevene

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene sammen med elevene. Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

Aktuelt

Opplæringsloven medfører utfordringer for ledere innen oppvekst og utdanning

Torsdag 1. juni vedtas den nye opplæringsloven i Stortinget. Forskriften som skal følge loven vil det arbeides med fremover mot nyttår. Begge skal ha sin iverksettelsesdato fra 1.8 2024.

Aktuelt