Vil du delta på tillitsvalgtkurs?

Nå kan du delta på våre populære tillitsvalgtkurs på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi holder kurs om tillitsvalgtrollen fra 31. mars – 1. april og grunnkurs for tillitsvalgte fra 15.  – 16. september

Å være tillitsvalgt er både spennende og meningsfullt. Som tillitsvalgt i Skolelederforbundet er du ryggraden i vår organisasjon. Våre tillitsvalgte jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår for seg selv og sine kolleger – og bistår medlemmer som har behov for hjelp, ofte i nært samarbeid med andre tillitsvalgte og fagpersonene i sekretariatet.

Hvis  du er nysgjerrig på om tillitsvalgtarbeid er noe for deg, eller du allerede har et tillitsverv og ønsker kompetanseheving, håper vi at du har lyst til å melde deg et av våre kurs for tillitsvalgte.

Kursene går over to dager og reise og opphold dekkes av Skolelederforbundet.

Kursene er åpne for alle våre medlemmer, men det er begrenset med plasser. Ikke vent for lenge med å melde deg på:

Tillitsvalgtrollen, 31. mars – 1. april. 

På dette kurset får du god kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, du får også et godt innblikk i forhandlinger og drøftinger, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter og regler om permisjon, tariffrett og mye annet som bidrar til å gjøre deg til en trygg tillitsvalgt. Du kan melde deg på kurset her.

Grunnkurs for tillitsvalgte, 15.  – 16. september

På dette kurset vil du blant annet lære om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen og du vil få god innsikt i rollene som tillitsvalgt og forhandler. I løpet av de to kursdagene vil du også få god kjennskap til Skolelederforbundet og YS. Du kan melde deg på kurset her. 

 

Relaterte artikler

Omdisponering av stipendmidler

Sentralstyret i Skolelederforbundet ønsker at forbundets opplæringsmidler skal komme flest mulig av våre medlemmer til gode. Derfor omdisponeres stipendmidlene til andre kompetanseutviklingstiltak.

Aktuelt

Podkast: Hva får en skole til å virke?

Dorothea Blix er avdelingsleder ved Bodø videregående skole. Hun brenner for organisasjonskultur, og på hennes skole er det en prioritert oppgave.

Aktuelt

– Vi opplever en ressurstørke rundt våre ledere

Skolens samfunnsoppdrag er stadig voksende, men ressursene vi har til rådighet står ikke i samsvar med oppgavene som må løses for å innfri rettigheter og forventninger.

Aktuelt