Vil du delta på tillitsvalgtkurs?

Nå kan du delta på våre populære tillitsvalgtkurs på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi holder kurs om tillitsvalgtrollen fra 31. mars – 1. april og grunnkurs for tillitsvalgte fra 15.  – 16. september

Å være tillitsvalgt er både spennende og meningsfullt. Som tillitsvalgt i Skolelederforbundet er du ryggraden i vår organisasjon. Våre tillitsvalgte jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår for seg selv og sine kolleger – og bistår medlemmer som har behov for hjelp, ofte i nært samarbeid med andre tillitsvalgte og fagpersonene i sekretariatet.

Hvis  du er nysgjerrig på om tillitsvalgtarbeid er noe for deg, eller du allerede har et tillitsverv og ønsker kompetanseheving, håper vi at du har lyst til å melde deg et av våre kurs for tillitsvalgte.

Kursene går over to dager og reise og opphold dekkes av Skolelederforbundet.

Kursene er åpne for alle våre medlemmer, men det er begrenset med plasser. Ikke vent for lenge med å melde deg på:

Tillitsvalgtrollen, 31. mars – 1. april. 

På dette kurset får du god kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, du får også et godt innblikk i forhandlinger og drøftinger, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter og regler om permisjon, tariffrett og mye annet som bidrar til å gjøre deg til en trygg tillitsvalgt. Du kan melde deg på kurset her.

Grunnkurs for tillitsvalgte, 15.  – 16. september

På dette kurset vil du blant annet lære om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen og du vil få god innsikt i rollene som tillitsvalgt og forhandler. I løpet av de to kursdagene vil du også få god kjennskap til Skolelederforbundet og YS. Du kan melde deg på kurset her. 

 

Relaterte artikler

Personvern i Skolelederforbundet

Dine rettigheter Alle som er registrert i Skolelederforbundets systemer har krav på innsyn i de personopplysningene som er registrert om dem selv. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Skolelederforbundet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og […]

Aktuelt

Forhandlere i podkasten Viktigste Leder

I podkasten Viktigste Leder retter vi søkelyset mot lokale forhandlinger og forhandlerrollen. Her finner du alle episodene.

Aktuelt

YS’ forventninger til statsbudsjettet for 2023

– Stigende priser på mat, bensin og andre varer utgjør en betydelig belastning for økonomien til medlemmene våre, sier YS-leder Erik Kollerud.

Aktuelt