Verving for videreutvikling
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Verving for videreutvikling

Du som allerede er medlem kan gjøre en god innsats for å styrke og videreutvikle forbundet ved å verve nye medlemmer.

Skolelederforbundet sentralt gjennomfører årlig flere vervekampanjer. Disse blir annonsert på nettsider og i Medlemsnytt. Det organiseres også vervekampanjer lokalt.

Alle som verver et nytt medlem til Skolelederforbundet mottar et gavekort på kr 400,-. Du mottar et nytt gavekort for hvert medlem du verver. Den som verver flest i løpet av året, får velge en gave til en verdi av kr. 4000,-.

Søk stipend

Det er mulig for medlemmer å søke stipend i Skolelederforbundet. Stipend kan gis til konferanser, etter- og videreutdanning og studiereiser til medlemmets egen utvikling innenfor faget ledelse. Maksimumsbeløpet er kr 6.000,-.

Du finner mer informasjon om retningslinjer og søknadsskjema for stipend ved å logge deg inn på intranettet/medlemssider.

Pofileringsartikler

Skolelederforbundet har et utvalg av profileringsartikler. De kan bestilles til regionale/lokale kurs og møter. Send melding til Eva I. Trønnes i sekretariatet: eit@skolelederforbundet.no i god tid.

Du finner en oversikt over profileringsartiklene her