For medlemmer
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

For medlemmer

Medlemmer har egen innlogging på intranettet. Du har fått opplysninger om denne innloggingen når du meldte deg inn. Hvis du er i tvil, kan du henvende deg til sekretariatet. Innlogging her. 

På intranettet for medlemmer finner du følgende: informasjon om obligatorisk grunnforsikring, skjema for stipend, og Medlemsnytt og ledermøter.  Tillitsvalgte vil også finne lenke til tillitsvalgthåndboka vår her. 

Som medlem av Skolelederforbundet blir du automatisk medlem i den europeiske skolelederorganisasjonen ESHA (European School Heads Association.) Se nærmere omtale på medelemssidene på intranettet.