Om medlemskap
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Om medlemskap

Slik går du frem for å melde deg inn i Skolelederforbundet.

Er du medlem av et annet forbund?

Da må du først melde deg ut av dette forbundet ved å sende et kort brev, e-post eller benytte et utmeldingsskjema. Ved utmelding er du medlem i ditt gamle forbund i en måned før medlemskapet ditt hos oss begynner.

Benytt innmeldingsskjemaet for å melde deg inn hos oss

Vi sender en bekreftelse på innmeldingen din til fylkeslaget, og du mottar en introduksjonspakke fra oss sentralt.

Hvor mye må jeg betale i kontingent?

Kontingenten er 1,3 % av bruttolønn. I tillegg blir du trukket 110 kroner i måneden i obligatorisk grunnforsikring. Maks kontingent i måneden er 750 kroner.

Medlemskap for pensjonister?

Medlemmer som går av som pensjonister vil betale 500 kroner per år. Du får fortsatt tilsendt bladet Skolelederen og beholder dine forsikringer på samme vilkår. Vær oppmerksom på at hvis du melder deg ut av forbundet, mister du både de kollektive forsikringene og rabattene du har som medlem på private forsikringer.

Skolelederforbundet samarbeider med Landslaget for offentlige pensjonister, LOP. De tilbyr rådgivning for pensjonister innen tema som pensjon, arv og gaver. Vi videreformidler LOP-medlemskap for deg som ønsker det. Se eget brev fra LOP.

Når starter medlemskapet?

Du er medlem fra datoen du oppgir i innmeldingsskjemaet. Dersom du er uorganisert starter kontingent-trekket fra det tidspunkt du meldte deg inn. Dersom du nettopp er utmeldt av en annen organisasjon starter trekket når du ikke lenger trekkes fra din tidligere organisasjon. Du slipper å betalte dobbel kontingent.

Når kan jeg benytte meg av konflikthjelp og juridisk bistand?

Vi har egne retningslinjer for når du kan benytte deg av juridisk bistand i konfliktsaker. Som hovedregel må du ha vært medlem i tre måneder før du kan benytte deg av vår hjelp.

Vil du melde deg ut?

Utmelding sendes til Skolelederforbundets sekretariat med post eller epost, enten til post@skolelederforbundet.no. Medlemskapet opphører ved utløpet av neste måned etter at utmeldingen ble mottatt (karantenetid). Kontingenttrekket stopper fra det tidspunkt medlemskapet opphører.