Taushetsplikt
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Taushetsplikt
Dato:
4. nov 2021 - 4. nov 2021
Klokkeslett:
15 : 00 - 16:00
Sted:
Webinar

Som skoleleder er du bundet av regler om taushetsplikt. Hva innebærer dette? Og hvordan kan man samarbeide med andre innenfor reglene om taushetsplikt? På webinaret vil du få en gjennomgang av noen av de viktigste bestemmelsene på området, og det vil bli mulighet for å stille spørsmål.

Påmelding her

NB! Alle våre kurs er kun for våre medlemmer.