Pensjon og valgmuligheter for offentlig ansatte
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Pensjon og valgmuligheter for offentlig ansatte
Dato:
6. okt 2020 - 6. okt 2020
Klokkeslett:
15 : 00 - 18:00
Sted:
Webinar

Statens pensjonskasse ved seniorrådgiver Jon Rodvang gir deg som medlem i Skolelederforbundet en innføring i alt du trenger å vite som pensjonist i offentlig sektor. 

Innhold: 

  1. Pensjonsreform og alderspensjon i folketrygden             
  2. Ny og gammel opptjeningsmodell
  3. Alderspensjon i Statens pensjonskasse (Dette inkluderer ogå ny offentlig tjenestepensjon for de som er født etter 1962)
  4. AFP
  5. Valgmuligheter
  6. Pensjoneringsmodeller med konsekvenser
  7. Uførepensjon
  8. Etterlattepensjon
  9. Skatt på pensjon
  10. Selvbetjening / pensjonskalkulatorer

Kursholder

Jon Rodvang har jobbet i Statens pensjonskasse siden 2007, og har siden 2016 vært ansatt som seniorrådgiver i SPK’s kursavdeling.

Påmelding

Påmelding sendes til Modolf Moen på mmo@skolelederforbundet.no innen 04.10.2020