Omdømmebygging for skoler og barnehager
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Omdømmebygging for skoler og barnehager

Tittel:
Omdømmebygging for skoler og barnehager
Dato:
14. mai 2021 - 14. mai 2021
Klokkeslett:
15 : 00 - 16:00
Sted:
Webinar

I dette kurset får du et nærmere innblikk i verktøy for å sette din virksomhet på kartet, og for å få gjennomslag hos de målgruppene som er viktige for dere. Kurset baserer seg på moderne markedsføringsteori. 

Her kan du melde deg på kurset