Omdømmebygging for skoler
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Omdømmebygging for skoler
Dato:
1. des 2020 - 1. des 2020
Klokkeslett:
15 : 00 - 15:50
Sted:
Webinar

I dette webinaret får du opplæring i verktøy for å sette din egen skole på kartet for å gjøre den attraktiv for målgruppene du søker innpass hos. 

Påmelding;

Kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen: mmo@skolelederforbundet.no 

Frist: 20.11.2020