Tillitsvalgtrollen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Tillitsvalgtrollen

Tittel:
Tillitsvalgtrollen
Dato:
9. sep 2021 - 10. sep 2021
Klokkeslett:
10 : 00 - 14:00
Sted:
Scandic Oslo Airport

Kurs om tillitsvalgtrollen

Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Deltakerne skal få bedre kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, partsforhold, forhandlinger og drøftinger, medvirkning i kommuner, fylkeskommuner og på skolen, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter, regler om permisjon, frikjøp og opplæring, arbeidstvistloven og tariffrett.  Kursdeltakerne skal utvikle ferdigheter og utveksle erfaringer.

Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold

Søknad sendes innen 24. juni. Trykk på denne lenken for å komme til søknadsskjemaet. 

Søkere med verv i forbundet vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv o.l.    

Spørsmål om kurset sendes på epost til Roar.Vea@Skolelederforbundet.no