Kurs om tillitsvalgtrollen 2021
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Tillitsvalgtrollen

Tittel:
Kurs om tillitsvalgtrollen 2021
Dato:
21. jan 2021 - 22. jan 2021
Klokkeslett:
10 : 00 - 14:00
Sted:
Scandic Gardermoen

Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Deltakerne skal få bedre kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, partsforhold, forhandlinger og drøftinger, medvirkning i kommuner, fylkeskommuner og på skolen, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter, regler om permisjon, frikjøp og opplæring, arbeidstvistloven og tariffrett.  Kursdeltakerne skal utvikle ferdigheter og utveksle erfaringer.

Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold

Søknad sendes innen 27. nov. Trykk på denne lenken for å komme til søknadsskjemaet. 

Søkere med verv i forbundet vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv o.l.    

Spørsmål om kurset sendes på epost til Roar.Vea@Skolelederforbundet.no