9A-saker
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

9A-saker

Tittel:
9A-saker
Dato:
12. mai 2021 - 12. mai 2021
Klokkeslett:
15 : 00 - 16:00
Sted:
Webinar

Kurset tar for seg bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9A, med et særlig fokus på hvordan man som skoleleder skal håndheve aktivitetsplikten. Kurset holdes av våre jurister som et webinar. 

Påmelding: 

Her kan du melde deg på kurset