9A-saker
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

9A-saker

Tittel:
9A-saker
Dato:
12. mai 2021 - 12. mai 2021
Klokkeslett:
15 : 00 - 16:00
Sted:
Webinar

Kurset tar for seg bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9A, med et særlig fokus på hvordan man som skoleleder skal håndheve aktivitetsplikten. Kurset holdes av våre jurister, og består av en innledende video som du kan se når det passer deg, samt et webinar med oppgaveløsning og mulighet for å stille spørsmål til kursholderne.

Påmelding: 

Her kan du melde deg på kurset