Forhandlingskurs
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forhandlingskurs

Tittel:
Forhandlingskurs
Dato:
4. feb 2021 - 5. feb 2021
Klokkeslett:
10 : 00 - 14:00
Sted:
Scandic Gardermoen

Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen vil bl.a. ta for seg hjemmelsgrunnlaget i avtaleverket, siste års lønnsoppgjør, sentrale begreper og forhandlingsteknikk.

 I den praktiske delen vil deltakerne få prøve seg som forhandlere. Her blir det forberedelse, gjennomføring og evaluering av forhandlingene.

 Kostnader: Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold.

 Søknad sendes innen 27. nov 2020. Bruk denne lenken for å komme til påmeldingsskjemaet.

 Søkere med verv i forbundet vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv o.l.     

Spørsmål om kurset sendes på epost til Roar.Vea@Skolelederforbundet.no