Forhandlingskurs
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forhandlingskurs

Tittel:
Forhandlingskurs
Dato:
4. feb 2021 - 5. feb 2021
Klokkeslett:
10 : 00 - 14:00
Sted:
KURSET ER UTSATT TIL HØSTEN 2021

KURSET ER UTSATT TIL HØSTEN 2021

På grunn av den pågående pandemien må vi dessverre utsette kurset til høsten 2021.  

Kurset som holdes høsten 2021 vil inneholde en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen vil bl.a. ta for seg hjemmelsgrunnlaget i avtaleverket, siste års lønnsoppgjør, sentrale begreper og forhandlingsteknikk.

 I den praktiske delen vil deltakerne få prøve seg som forhandlere. Her blir det forberedelse, gjennomføring og evaluering av forhandlingene.

 Kostnader: Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold.

 Søkere med verv i forbundet vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv o.l.     

Spørsmål om kurset sendes på epost til Roar.Vea@Skolelederforbundet.no