Bergenskonferansen 2020
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Bergenskonferansen 2020
Dato:
12. nov 2020 - 13. nov 2020
Klokkeslett:
12 : 00 - 14:00
Sted:
Webinar

Fokus for konferansen i år er skoleledelse og - utvikling med utgangspunkt i ledergruppen. Grunnet koronapandemien blir konferansen i år arrangert som et et webinar.

Professor Jan Merok Paulsen ved Oslo MET vil gjennomføre webinaret med to tema;  "Ledelse av effektive fellesskap fra midtlinjen" og "Hvordan utnytte ledergruppenes potensial bedre?".

Webinaret er lagt opp til at ledergruppen på en skole sitter samlet og ser på faginnlegg og deretter arbeider med gitte problemstillinger. Det er imidlertid fullt mulig å ha utbytte av webinaret ved å delta individuelt. 

Webinaret er satt opp to dager torsdag og fredag 12. og 13.11.20 kl. 12-14 med samme program og dere velger tidspunkt for deltakelse. Ca. 14 dager i forkant av webinaret vil det bli sendt ut kursmateriale med teknisk informasjon om bruk av web-plattform.

Webinaret er gratis og åpent både for medlemmer og ikke-medlemmer. Ved fulltegning vil medlemmer bli prioritert. 

Lenke for påmelding finner du her