Trinn 2b: Forhandlinger (V2020)
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Trinn 2b: Forhandlinger (V2020)
Dato:
6. feb 2020 - 7. feb 2020
Klokkeslett:
10 : 00 - 14:00
Sted:
Scandic Gardermoen

Se hele utlysningen her.

Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen vil bl.a. ta for seg hjemmelsgrunnlaget i avtaleverket, siste års lønnsoppgjør, sentrale begreper og forhandlingsteknikk.
I den praktiske delen vil deltakerne få prøve seg som forhandlere. Her blir det forberedelse, gjennomføring og evaluering av forhandlingene.

 

Kostnader:
Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold.

Søknad sendes innen 30. nov 2019 på epost til:

roar.vea@skolelederforbundet.no


Søkere med verv i forbundet vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv o.l. Det er begrenset antall plasser, så søk i god tid!