Trinn 2b: Forhandlinger (V2020)
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Trinn 2b: Forhandlinger (V2020)
Dato:
6. feb 2020 - 7. feb 2020
Klokkeslett:
10 : 00 - 14:00
Sted:
Scandic Gardermoen

nb! SØKNADSFRISTEN PÅ DETTE KURSET HAR GÅTT UT

Se hele utlysningen her.

Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen vil bl.a. ta for seg hjemmelsgrunnlaget i avtaleverket, siste års lønnsoppgjør, sentrale begreper og forhandlingsteknikk.
I den praktiske delen vil deltakerne få prøve seg som forhandlere. Her blir det forberedelse, gjennomføring og evaluering av forhandlingene.

 

Kostnader:
Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold.

Søknad sendes innen 30. nov 2019 på epost til:

roar.vea@skolelederforbundet.no


Søkere med verv i forbundet vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv o.l. Det er begrenset antall plasser, så søk i god tid!