Trinn 2a: Tillitsvalgtrollen (V2020)
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Trinn 2a: Tillitsvalgtrollen (V2020)
Dato:
23. jan 2020 - 24. jan 2020
Klokkeslett:
10 : 00 - 14:00
Sted:
Scandic Gardermoen

Hele utlysningen finner du her. 

 

Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Deltakerne skal få bedre kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, partsforhold, forhandlinger og drøftinger, medvirkning i kommuner, fylkeskommuner og på skolen, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter, regler om permisjon, frikjøp og opplæring, tjenestetvistloven og tariffrett.  Og de skal få utvikle ferdigheter og utveksle erfaringer. 

Kostnader: 

Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold.

Søknad sendes innen 30. nov 2019 på epost til:

roar.vea@skolelederforbundet.no

Søkere med verv i forbundet vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv o.l. Det er begrenset antall plasser, så søk i god tid!