Skolelederkonferansen på Sola 2019
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Skolelederkonferansen på Sola 2019
Dato:
21. feb 2019 - 22. feb 2019
Klokkeslett:
12 : 00 - 14:00
Sted:

Her er lenke til program og påmelding. Fristen er 25. januar. 

TORSDAG 21. FEBRUAR 

Programmet starter med lunsj kl 12:00.

13:00-14:30 Fylkesmannen

14:45-16:45 Jeffrey Hall, UiO

17:00-18:00 Årsmøte

19:30 Kulturelt innslag

20:00 Middag

 

FREDAG 21. FEBRUAR

09:00-09:50 Forbundsleder Stig Johannessen

10:00-11:00 Erfaringer fra praksisfeltet

11:15-13:00 Paneldebatt ledet av advokat Bjørn Eriksen

13:00 Lunsj - og vel hjem