Skolelederkonferansen 2020
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere
Tittel:
Skolelederkonferansen 2020
Dato:
23. apr 2020 - 24. apr 2020
Klokkeslett:
12 : 30 - 14:00
Sted:
Alexandra Hotell, Molde

Vi har gleden av å invitere ledere i skolen til skolelederkonferansen 2020 i Møre og
Romsdal. Vi kan by på et spennende program som setter leder og leders utfordringer
på dagsorden.

Vi har mange spennende navn på blokka:
• Professor Paul Otto Brunstad, egenomsorg for skoleledere
• Jan Merok Paulsen, krysspress, media og «trykket» skoleledere befinner seg i
• Professor Siv M. Gamlem, anbefalinger og innspill om vurdering fra ekspertgruppens ferske
rapport til styresmaktene.

Arrangører: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, KS, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Høgskulen i Volda