Medlemsfordeler
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Bli medlem

Du som er leder innen oppvekst- og opplæring, er en av landets viktigste ledere. Derfor fortjener du å ha flinke folk i ryggen.

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for ledere innen oppvekst- og opplæringssektoren og en del av hovedsammenslutningen YS.


Dersom du skal melde deg inn og har blitt vervet, er det viktig at du fyller inn ververens navn i feltet "Jeg er vervet av" i innmeldingsskjemaet under. 

1. Personalia

Meld deg inn i Skolelederforbundet ved å fylle ut innmeldingsskjema under. Skolelederforbundet sender bekreftelse på ditt medlemsskap til fylkeslaget. Du mottar en introduksjonspakke.

  • Ved å fylle ut skjemaet godtar du at kontingenten etter gjeldende satser trekkes i lønn. For tiden trekkes 1,30 %. Det er et tak på kr 750,- per mnd. I tillegg trekkes obligatorisk grunnforsikring med kr 110,- per måned (kr 1320,- per år.)
  • For å ivareta dine medlemsfordeler, er det nødvendig for Skolelederforbundet å gi opplysninger om din fagforeningstilhørighet til Gjensidige.
  • Som nytt medlem kan du få en 6 måneders betalingsfri periode på en av markedets beste innboforsikringer - YS Innbo. Se eget punkt i innmeldingsskjema.

2. Stilling

3. Arbeidssted

4. Arbeidsgiver

5. YS Innbo

Innboforsikringen fra Gjensidige er spesialpriset for YS. Forsikringen trer i kraft fra innmeldingsdato og gjelder din folkeregistrerte adresse i Norge. Avtalen løper til du selv sier den opp
YS Innbo kostnadsfri 6 måneder?
For at du skal få relevant informasjon fra Gjensidige om dine medlemsfordeler, trenger vi dine samtykker
Ja, jeg samtykker til at Skolederforbundet kan overføre nødvendig informasjon til Gjensidige slik at de kan kontakte meg med råd og markedsføring tilpasset meg og min husstand på
Samtykker Gjensidige
Personvernerklæring
 
loader
 
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Som kulturskulerektor vert ein ofte åleine både på arbeidsplassen og i kommuna. Gjennom Skolelederforbundet har eg kome inn i eit nettverk av dyktige leiarar. Ved å delta på kurs, seminar og konferansar i regi av Skolelederforbundet har eg fått både innsikt i, og utsikt til nyare leiings- og opplæringsforsking. Dette har eg teke med tilbake til min eigen skule.»
Trond Otto Berg
Rektor, Stranda kulturskule
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ble medlem av Skolelederforbundet etter en arbeidstvist som skoleleder, og trengte noen som kunne representere meg. Jeg fikk god hjelp fra forbundet som ivaretok mine interesser og inntok mitt perspektiv som leder.»
Peder Johnsen
Rektor, Kila skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ønsket å være medlem i en organisasjon som ivaretar meg som skoleleder, både faglig i lederrollen, men også lønnsmessig. Jeg opplever Skolelederforbundet som tydelig i sitt arbeid inn mot beslutningstakere, og dette er også viktig.»
Anne Marie M. Mansoor
Rektor, Wilds Minne skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«For meg var det aldri noe alternativ å ikke bli medlem i Skolelederforbundet. Jeg meldte meg rett inn da jeg begynte som skoleleder fordi jeg ville være i et forbund som har fokus på ledere.»
Hege Margrethe Steiro
Rektor, Veienmarka ungdomsskole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ønsket å være medlem i et forbund der min stemme som leder ble hørt. Mine lønns- og arbeidsvilkår blir dessuten bedre ivaretatt når jeg ikke må «konkurrere» med mine ansatte. Forbundet gir meg et nyttig nettverk med andre skoleledere som jeg setter stor pris på.»
Hege Karlsen
Rektor, Jørstadmoen skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg kan ikke være medlem i den samme organisasjonen som de jeg er satt til å lede. Vi skoleledere kan ofte sitte i en utsatt posisjon der vi trenger oppfølging. Skolelederforbundet er den riktige organisasjon for å forhandle min lønn.»
Hermod Håtveit
Rektor, Bamble videregående skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Som rektor i en liten kommune gir medlemskapet tilgang på et nyttig fellesskap. Jeg blir styrket i min yrkesrolle og yrkesutøvelse. Som fylkesleder opplever jeg å ha god tilgang på et kompetent sekretariat, som blant annet gir oss god hjelp i lønnsforhandlinger.»
Mona Søbyskogen
Rektor, Marker Skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Eg opplever at Skolelederforbundet tek meg som leiar på alvor og tek i vare mine interesser som skuleleiar. Eg vert også som medlem verdsett gjennom å få delta på gode kurs som tryggar og utviklar meg i rolla som leiar.»
Bjørnar Fjellhaug
Rektor, Tonstad skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ble medlem fordi Skolelederforbundet arbeider for å bedre ledernes arbeids- og lønnsvilkår, samtidig som det er et faglig fellesskap som ivaretar lederperspektivet i utviklingen av fremtidens skole»
Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen
Rektor, Melsom videregående skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg mener at det helt klart er mest ryddig når lærerne og lederne er med i hver sin fagforening.»
Ivar Chavannes
Rektor, Sandbekken ungdomsskole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg meldte meg inn for å delta i et profesjonsfellesskap sammen med andre i min situasjon. Medlemmene i Skolelederforbundet deler raust sin kunnskap med hverandre og står i de samme utfordringene i hverdagen. Det var heller ikke naturlig for meg å være organisert i samme forbund som de jeg er satt til å lede.»
Arthur Tøsdal
Avdelingsleder, Årstad videregående skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Skolelederforbundet er en tydelig og aktiv organisasjon som jobber for ledelse og læring i hele oppvekstsektoren. Jeg liker forbundets vektlegging av lederutvikling og fremtidsrettet læring.»
Torje Munkeby
Rektor, Åsen barne- og ungdomsskole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ønsker å tilhøre en fagforening som er kjent med min arbeidssituasjon, kjenner til utfordringene jeg står i som skoleleder og som arbeider spesielt for at arbeidsbetingelsene og vilkårene som skal til for at vår yrkesgruppe anerkjennes og videreutvikles.»
Trond Nilsen
Rektor, Holmlia skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«To av mine kollegaer var allerede medlemmer, og gjennom dem ble jeg kjent med Skolelederforbundet. Både forbundets arbeid som fagforening og forbundets skolepolitiske synspunkter samsvarte med mine tanker.»
Jon Johansen
Rektor, Vestre Sandøya skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg vil være medlem i en organisasjon som fokuserer på skolelederen som arbeidstaker og som har tillitsvalgte som kjenner skolelederperspektivet når de snakker vår sak i medbestemmelsesutvalg eller lønnsforhandlinger.»
Ellen Tinnan
Rektor, Skolen ved Nordlandssykehuset
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ble medlem av Skolelederforbundet fordi det er en organisasjon som er kompetent både på ledelse og organisasjonsarbeid»
Henning Aastvedt
Henning Aastvedt, Undervisningsinspektør, Porsholen skole