fbpx

Lønnsoppgjøret 2021
Forbundsleder Stig Johannessen
AktueltLønns- og arbeidsvilkår
Publisert15.02.21 | Forbundsleder Stig Johannessen

Lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret er på trappene og vedtaket fra vår hovedorganisasjon er at vi skal sikres kjøpekraft i 2021.

Lønnsoppgjøret er på trappene og vedtaket fra vår hovedorganisasjon er at vi skal sikres kjøpekraft i 2021. Våre forhandlinger med KS som del av YS K har oppstart i slutten av april. De årlige lønnsoppgjørene er den arenaen der vi formelt fremmer våre tydelige forventninger til arbeidsgiver om våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Vi er opptatt av å fremme lederen som den viktige premissgiver og driver av det profesjonelle læringsfellesskapet i skole og barnehage. Det er det vi ledere ønsker å prioritere i vårt arbeid (bekreftet gjennom flere undersøkelser) og som gir oss motivasjon og inspirasjon; å lede fellesskapet i sitt arbeid med å utvikle gode læringsmiljø for barn og unge! Vi er som forbund opptatt av at ledere sammen med sitt personale skal kunne ha tid og rom til å gjennomføre dette. Det som dessverre er kjernen i lederens hverdag, er et økt forvaltningsansvar og ofte svært begrensede og faktisk også reduserte rammer!

Våre ledere opplever et redusert handlingsrom (økonomisk og personalmessig) hvor ytre normer, slik som for eksempel lærenormen, binder opp ressurser uten at det er mulighet for å utøve et godt faglig pedagogisk skjønn for å disponere personalet til barn og unges beste.

Dette er dessverre en utvikling som skaper økt arbeidsbelastning for alle funksjonene i skole og barnehage. Denne utviklingen utfordrer den enkelte leder. Er mine rammevilkår gode nok? Er det andre arenaer hvor balansen mellom oppgaver og ressurser er mer avstemt og hvor betingelsene står i et bedre forhold til disse?

Skolelederforbundets medlemmer har i all hovedsak sin lønnsutvikling lokalt gjennom lokale forhandlinger. Skolelederforbundets forhandlingsseksjon har allerede startet opp arbeidet med å legge planer for fylkeslagenes tariffkonferanser. Tariffkonferansene i forbundet har flere funksjoner, den skal legge et grunnlag for årets forhandlinger samtidig som den skal kunne «friske» opp i forhandlingspraksisen gjennom noen gode caser.
De av våre medlemmer som er forhandlere og tillitsvalgte er på mange måter ryggraden i vår vedtatte arbeidslivspolitikk. Forhandlinger som føres på sentralt nivå legger premisser og handlingsrom for de lokale oppgjørene, men det er i det direkte møtet med representantene for arbeidsgiverne lokalt at våre forhandlere og tillitsvalgte løser oppgaven.

Mye av grunnlaget legges gjennom våre tillitsvalgt – og forhandlerkurs. Kursrekken er et godt grunnlag for å gi den enkelte en plattform å handle utifra. Derfor blir også tariffkonferansene en viktig arena for å skape felles forståelse av oppgaven og ikke minst trygghet i rollen som forhandler for våre medlemmer.

I de lokale forhandlingene møter vi ofte rammer fra arbeidsgiver som på mange måter begrenser handlingsrommet for å kunne løfte våre ledere. Vi ser dessverre en utvikling der de vi er satt til å lede av flere årsaker nærmer seg ledernivået i lønn. Vi har over flere år hatt dette som et av våre viktig krav, at lederes lønn må stå i relasjon til oppgaver, ansvar og ikke minst til de som en er satt til å lede.

Jeg oppfordrer den enkelte av dere å benytte mulighetene dere har til å fremme lønnskrav med referanse til egne resultater og løsningen av arbeidsoppgaver. Det er krevende for våre forhandlere å ha tilstrekkelig og konkret informasjon som kan vektes mot arbeidsgivers ønske om å holde en lavest mulig ramme for disse gruppene. Oppfordringen blir derfor at den enkelte av dere benytter muligheten til å fremme realistiske krav som gir forhandlerne et godt utgangspunkt på dine vegne.

Vårt forbunds styrke er «lokalkunnskap» og innsikt i de vi forhandler for. På den måten kan vi bidra til det som er intensjonen med de lokale forhandlingene!

Jeg vil ønske alle dere som er forhandlere lykke til med årets forhandlinger! Samtidig vil jeg oppfordre alle som er nysgjerrige på forhandlerrollen å melde dere på våre kurs for etter hvert å vurdere å ta på dere denne viktige oppgaven som forhandler.
Organisasjonen vokser og det blir stadig flere medlemmer i flere og flere kommuner. Derfor trenger vi å motivere for denne viktige jobben, så motiver en kollega til å ta utfordringen!

Jeg har i siden nyttår deltatt på de fleste digitale fylkesårsmøtene og noen lokallagsårsmøter.  Jeg vil takke dere som står på for å holde organisasjonen i gang, på regionalt og lokalt nivå. Uten dere, som i tillegg til en allerede krevende jobb tar på dere ekstra oppgaver for fellesskapet, hadde vi ikke vært der vi er i dag. En stor takk til dere alle!

I mine møter med dere har jeg blant annet trukket frem betydningen av å etablere lokallag og velge tillitsvalgte. De handlingsplanene som er vedtatt i årsmøtene peker alle i samme viktige retning med gode planer for å organisere opp fylkeslag og lokallag og skape nærhet til våre medlemmer.

Det er denne nærheten som bygger motivasjon hos eksisterende medlemmer og som legger grunnlaget for å rekruttere nye. Et lokallag med to medlemmer kan velge en tillitsvalgt. Rollen som tillitsvalgt gir rettigheter til medinnflytelse på prosesser i kommuner og fylkeskommuner. Jeg vil derfor heie på dere som nå i disse dager har startet på en ny styreperiode i fylkes – og lokallag med ambisiøse mål for eget fylkes og lokallag.

Relaterte artikler

Skole-Norge ber om samarbeidsmøte med regjeringen

Sammen med Skolelederforbundet, har KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, og Norsk Lektorlag i dag sendt et brev til regjeringen der vi inviterer til et samarbeid som kan bidra til en tettere oppfølging av elevene i norsk skole.

Aktuelt

Vi trenger et lederløft!

Tirsdag den 11. november møter vi kunnskapsminister Tonje Brenna for å presentere våre viktigste politiske saker. Ledere i skoler og barnehager må få bedre arbeidsvilkår og en lønn som gjenspeiler ansvar, kompleksitet og kompetanse.

Aktuelt

– Ta boosterdosen

Forbundsleder Stig Johannesen går nå ut sammen med departementet og lærerorganisasjonene og oppfordrer alle ansatte i skole og barnehage til å ta boosterdose.

Aktuelt