Hvorfor er ledelse viktig?

Gode skoler og barnehager er fundamentet for et godt samfunn. Lærerens rolle er lett å forstå, men hvorfor er lederen så viktig? Forskning viser at svaret ligger i lederens utvikling av det profesjonelle fellesskapet.

Det er ikke nok at hver enkeltansatt i skolen eller barnehagen er dyktig i jobben sin. For å nå målene må alle ansatte – lærere, assistenter, miljøarbeidere og andre yrkesgrupper – spille sammen som et lag.

Et godt lag trenger en god trener! 

Ledelse og læringsutbytte

Hva er så virkningen av god ledelse?. Dette er godt forankret i forskning, men ikke alle kjenner til hvilken forskjell lederne faktisk gjør.

Gode ledere oppnår gode resultater gjennom:

  1. Retningsbestemmelse
  2. Utvikling av medarbeiderne
  3. Organisasjonsutvikling

Viviane Robinson fra University of Auckland, New Zealand har i sin forskning vist sammenhengen mellom skoleledelse og elevenes læring og utvikling. En rekke norske forskere underbygger samme bilde. Det samme gjør Skolelederforbundets egne forskningsundersøkelser.

Landets viktigste ledere

Utilstrekkelig skoleledelse rammer elevene og medarbeiderne. Lederen er ansvarlig for at barnehagen og skolen skal gi økt læring, bedre trivsel og helse for alle elever.

Opplæringsloven slår fast at formålet med opplæringen er at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Dét er et stort samfunnsansvar.

Utjevning av sosiale forskjeller er en sentral del av sektorens samfunnsoppdrag, og avgjørende for å opprettholde velferdsstaten. Dette ansvaret slås tydelig fast i Overordnet del av læreplanen.

Det er dette som gjør våre medlemmer til landets viktigste ledere.

Hvilken lederoppgave kan være viktigere enn å skape den fremtiden våre barn og unge fortjener? 

Få kvalifiserte søkere

Fordi ledelse er så viktig er det svært bekymringsfullt at altfor få kvalifiserte kandidater vil ta på seg landets viktigste lederjobber.

Våre egne undersøkelser viser at bare 3 av 10 mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor. Mange steder i landet er det bare to-tre søkere på rektor- og styrerstillinger.

Dette har blitt omtalt som en varslet rekrutteringskrise.

Tilbake til kampanjen.

Les Skolelederforbundets programdokument her

Relaterte artikler

En varslet rekrutteringskrise

Det er ingen tvil om hva som er årsaken til at det er vanskelig å rekruttere og beholde ledere i skole og barnehage.

Landets viktigste ledere