Gutter på randen av klasserommet

Langt færre gutter enn jenter fullfører videregående – det vil Guttas Campus gjøre noe med.

Omar Mekki
Omar Mekki, daglig leder i Guttas Campus

Det er et problem både for den enkelte og for samfunnet at en stor andel gutter faller ut av videregående opplæring. På Guttas campus får de hjelp til å finne riktig retning.

240 mennesker er i dag samlet på Guttas Campus konferanse om ”Gutter på randen av klasserommet”på The Hub i Oslo.

– Interessen for konferansen har vært svært stor og vi kunne ha samlet dobbelt så mange hvis vi hadde hatt plass, forteller daglig leder Omar Mekki i Guttas Campus. Han har bred erfaring som lærer og rektor i den offentlige skole og han er en av de tre ildsjelene som startet Guttas Campus i Norge.

24 prosent av guttene fullfører ikke videregående skole i løpet av 5 til 6 år. Tilsvarende andel for jentene er 14 prosent. Kun 50 prosent av guttene oppnår studiekompetanse, mot 71 prosent av jentene.

Utvider tilbudet

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp for gutter i 10. klasse. Målgruppen er gutter som av ulike grunner sliter på skolen, men som har forutsetninger og potensial for å komme seg videre med hjelp fra Guttas campus.

250 gutter har deltatt på campene så langt, som hittil har blitt arrangert i Oslo og Bergen, men som nå også utvides med en camp i Nord-Norge.

Hovedmålet er  å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling og styrke forutsetningene for å mestre livet og fullføre videregående skole. Etter at guttene har deltatt på campen, får de gruppementoring i halvannet år. Da møtes de 2 ganger i måneden i mentorsentrene hvor de får støtte og motivasjon til å opprettholde gode vaner, få leksehjelp, faglig påfyll, arbeide videre med karakterstyrkene og sosialt samvær.

Kan føre til utenforskap senere i livet

Martin Flatø
Martin Flatø, forsker ved FHI

Martin Flatø er forsker ved FHI og første foreleser på konferansen. – Jenter gjør det bedre enn gutter i alle fag på 10. trinn, med unntak av gym, forteller han. Dette er et problem når de starter på videregående skole.

– 24 prosent av guttene fullfører ikke videregående skole i løpet av 5 til 6 år. Tilsvarende andel for jentene er 14 prosent. Kun 50 prosent av guttene oppnår studiekompetanse, mot 71 prosent av jentene. Det kan bidra til en kjønnsdeling av arbeidsmarkedet. I tillegg kan det føre til utenforskap senere i livet, blant annet fordi en større andel faller ut av arbeidslivet enn gutter som gjennomfører videregående.

Aktivitetene i Guttas Campus bygger på fem hovedprinsipper:

Vi forventer det beste – hver gang. 

De fleste av guttene vil sannsynligvis se på skole og læring som lite spennende og ha én eller flere uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; For lite søvn, mange timer ved dataskjerm, uregelmessige måltider eller for lite fysisk aktivitet. Her vil guttene få minst 8 timers søvn, solide og sunne måltider, mye fysisk aktivitet, konkurranser og lek. Det legges sterk vekt på positivt samvær og arbeid som gir energi.

Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser.
Guttene skal finne ut, sammen med lærerne, hvordan de lærer best. Undervisningen er differensiert, og tilpasset den enkelte. Hovedmålet er å lære å lære.

«Karakterstyrker» gjør den store forskjellen. Og de kan læres.
De syv «karakterstyrkene» vi arbeider kontinuerlig med er:

• Selvkontroll
• Engasjement
• Viljestyrke
• Sosial kompetanse
• Takknemlighet
• Nysgjerrighet
• Optimisme

Dette er de karakterstyrkene som har sterkest føringer på evnen til å lære. Guttene får kontinuerlig tilbakemelding om hvordan de ligger an på disse karakterstyrkene, og man diskuterer hva som er viktigst for dem og hvordan de kan bli bedre. Laglederne har i løpet av campen flere individuelle samtaler med guttene og utviklingen av deres karakterstyrker.

Du velger selv. Og ditt valg forplikter. 

Guttene har undertegnet en avtale om at de vil delta fullt og helt, og godtar premissene for deltakelse. Foreldrene har også underskrevet avtale.

Vi gjør en innsats for fellesskapet. 

Ingen er over fellesskapet. Vi tar alle de individuelle hensyn som den enkelte elev trenger, men aldri på bekostning av andre.

Campens ledelse vil alltid være synlig og tydelig. Staben vil bestå av høyt kompetente voksne, med høy legitimitet både faglig og personlig. De vil være rollemodeller og forbilder som guttene kan identifisere seg med, respektere og se opp til.

Relaterte artikler

Vi hører mye om tillit, men opplever ofte det motsatte

Tillitsbasert ledelse krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Men altfor ofte opplever vi det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Aktuelt

Landets viktigste ledere må bli sett og satt pris på!

Skolelederforbundet er i dag samlet til tariffkonferanse i forkant av årets sentrale tarifforhandlinger. På samlingen var forbundsleder Stig Johannessen tydelig på hva som er viktig for Skolelederforbundet.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

Podkast: Hva skal til for at opplæringsloven skal etterleves?

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Aktuelt