Har du innspill til den nye Ungdomsmeldingen?
Ill.foto: NTB

Har du innspill til den nye Ungdomsmeldingen?

Skolelederforbundet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi innspill til regjeringens nye Ungdomsmelding. Hvis du har innspill og synspunkter til Ungdomsmeldingen, vil vi svært gjerne høre fra deg innen 15. mai.

I fjor startet regjeringen arbeidet med den nye Ungdomsmeldingen. Bakgrunnen er at barn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse. Unge stresser mer og bruker mye tid på skjerm, behovet for spesialundervisning øker gjennom skoleløpet, samtidig som motivasjonen synker, og dessverre er det for mange elever som går ut av ungdomstrinnet med for svake resultater.

Målet med Ungdomsmeldingen er å finne ut hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Spesielt ønsker man å se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, og hvordan dette kan bidra til at elevene kan lære mer og trives bedre.

Her kan du lese mer om arbeidet med Ungdomsmeldingen og faktainformasjon om skolen.

Mona Søbyskogen

Skolelederforbundet skal gi sine innspill til Ungdomsmeldingen og i den forbindelse har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av Mona Søbyskogen, som er 2. nestleder i forbundet.

– Vi synes at det er et viktig arbeid som er igangsatt og for oss er det blant annet viktig å få fram lederperspektivet i Ungdomsmeldingen, samtidig som vi er opptatt av at vi ikke skal sykmelde ungdomstrinnet. Men arbeidsgruppen skal diskutere en rekke tema og vi håper på mange innspill fra våre medlemmer, sier Mona Søbyskogen.

Skolelederforbundets arbeidsgruppe består av erfarne rektorer fra 1.-10. skoler og ungdomsskoler. De seks medlemmene i arbeidsgruppen, i tillegg til Mona Søbyskogen, er Henriette Langli (rektor ved Børsta ungdomsskole, Magne Johansen (rektor ved Hagebyen skole), Bjørn Furulund (konstituert rektor ved Marker skole, Einar Skintveit (rektor ved Kyrkjekrinsen skole) og Robert Flataas (rektor ved Huseby ungdomsskole). Trygve Beyer-Olsen er sekretær for gruppen og politisk rådgiver i Skolelederforbundet.

Hvis du ønsker å gi dine innspill til arbeidsgruppen, kan du sende skriftlige innspill til Trygve Beyer-Olsen tbo@skolelederforbundet.no innen 15. mai i år.

 

 

Relaterte artikler

Økonomi, læremidler og leseglede

PIRLS-undersøkelsen viser at norske elever leser dårligere og har mindre leseglede enn tidligere. Selv om vi ikke er klassens verste, er det alarmerende tall.

Aktuelt

Må ha tillit til at skoleledere sammen med lærere gjør det beste for elevene

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene sammen med elevene. Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

Aktuelt

Opplæringsloven medfører utfordringer for ledere innen oppvekst og utdanning

Torsdag 1. juni vedtas den nye opplæringsloven i Stortinget. Forskriften som skal følge loven vil det arbeides med fremover mot nyttår. Begge skal ha sin iverksettelsesdato fra 1.8 2024.

Aktuelt