God sommer fra forbundslederen

Nok et skole- og barnehageår går mot slutten, men det er fortsatt litt tid igjen før vi alle kan ta en velfortjent ferie. Frem mot sommerferien merker vi at også myndighetene «rydder» litt for å ha en bedre start når ferien er over.

Stig Johannessen, forbundsleder

De siste ukene har jeg, sammen med ledere i de øvrige fagforeningene, deltatt i en rekke møter med den politiske og administrative ledelsen. På dagsordenen har det stått ungdomsskolemelding og fraværs- og nærværsforskning med fokus på videre prosesser. Det blir ingen endringer i dagens regler, slik en kan ha fått inntrykk av.

Det har også vært møter om rekruttering, partsamarbeid på lokalt nivå og økte bevilgninger i revidert budsjett, for å nevne noen.

I podkasten Viktigste Leder har jeg hatt gode samtaler med lederne for Arbeiderpartiets og Høyres fraksjoner i utdanning- og forskningskomitéen om oppfølginger etter vedtaket om ny opplæringslov.

I sum et omfattende og sammensatt bilde av aktiviteter som alle har direkte innvirkning for å fremme vår politikk.

I siste styremøte fikk sentralstyret i Skolelederforbundet et kort innblikk i den kommende rapporten fra Universitetet i Agder, som har gjennomført et oppdragsforskningsprosjekt for oss med fokus på rektors handlingsrom. Her er det mange viktige funn som vil bli presentert under Arendalsuka 16. august, og som vi som forbund vil ha stor nytte av i vårt arbeid for å bedre lederes arbeidsvilkår og handlingsrom.

Sentralstyret besluttet også å sette i gang en videreføring av dette prosjektet, hvor UIA skal gå litt lengre inn i våre lederstrukturer og se på rektor og styreres ledergrupper og deres handlingsrom. Når denne rapporten foreligger, har vi i forbundet vitenskapelig kartlagt hele den pedagogiske verdikjeden med betydning for å utvikle vår politikk. Jeg får daglig bekreftet at dette grepet er strategisk og gir tyngde i våre drøftinger med politikere og beslutningstakere om vår politikk.

I høst vil vi for første gang samle forbundet på en Landskonferanse. Årets tema være rettet mot organisasjonsutvikling. Hensikten med konferansen er å lage et samlingspunkt for våre fylkeslag mellom landsmøtene. Landskonferansen er et viktig bidrag for å knytte våre ulike nivåer godt sammen i utforming og drøfting av våre politiske prioriteringer.

Jeg ønsker dere alle en god og velfortjent ferie.

Relaterte artikler

Ny forskning på rektors handlingsrom

Skolelederforbundet har siden 2018 satt seg som mål å presentere forskning som belyser ledere og lederes ulike rammebetingelser under Arendalsuka. I år var femte gang vi hadde mer enn fullt hus på vårt arrangement, noe som tyder på at det vi bringer til torgs er relevant og skaper interesse.

Aktuelt

7 av 10 rektorer beskriver jobben som helsefarlig

Hvorfor er det så få som ønsker seg landets viktigste lederjobb? En ny forskningsrapport fra Universitetet i Agder viser urovekkende funn.

Aktuelt

Barnehage – og skoleledere i Europa krever internasjonal handling for å unngå rektorkrise

Ledere innenfor skole- og oppvekstsektoren i Norden og i Europa har gått sammen og utformet forventninger til at satsning på den viktigste lederen i barn og unges oppvekst i Europa blir styrket.

Aktuelt